Teave selle juhendi kohta

Juhendis kasutatud ikoonid

SET Tähistab SET-nuppu.
  • Kaamera nuppudele või määratavatele asenditele viitamisel on juhendis kasutatud samu ikoone või ekraaniüksusi, mis on kaameral või mis kuvatakse pildinäidikus.
Link Lingid seotud teemadega lehekülgedele.
Hoiatus

Hoiatus pildistamisel tõrgete vältimiseks.

Lisateave

Lisateave.

Peamised eeldused kasutusjuhiste juures ja näidisfotod

  • Juhised kehtivad sisselülitatud () kaamera kohta.
  • Toimingute kirjeldustes on eeldatud, et kõik menüümäärangud on vaikeolekutes.
  • Juhendis toodud näidisfotod on toodud ainult illustratiivsetel eesmärkidel.