Fotoraamatu seadistus

Fotoraamatusse printimiseks saab märkida kuni 998 pilti. Kui kasutate piltide arvutisse importimiseks programmi EOS Utility (EOS-tarkvara), siis fotoraamatu jaoks määratud pildid kopeeritakse spetsiaalsesse kausta. See funktsioon on kasulik, kui soovite tellida fotoraamatuid veebist.

Piltide määramine ükshaaval

 1. Valige [Taasesitus: Photobook Set-up/Taasesitus: Fotoraamatu seadistus].

 2. Valige [Select images/Vali pildid].

 3. Valige fotoraamatu jaoks pilt.

  • Kasutage fotoraamatusse lisatava pildi valimiseks valijat Kiirvalikuketas ning vajutage seejärel nupule Kiirvalik/määrang.
  • Kui soovite fotoraamatusse rohkem pilte valida, korrake punkti 3 juhiseid.

Pildivahemiku määramine fotoraamatu jaoks

Ekraanil pildiregistri kuvamise ajal saate määrata sealt piltide vahemiku (alguspunktist kuni lõpp-punktini), mis lisatakse korraga fotoraamatusse.

 1. Valige [Multiple/Mitu].

  • Valige menüüst [Taasesitus: Photobook Set-up/Taasesitus: Fotoraamatu seadistus] valik [Multiple/Mitu].
 2. Valige [Select range/Vahemiku valimine].

 3. Määrake piltide vahemik.

  • Valige esimene pilt (alguspunkt).
  • Järgmisena valige viimane pilt (lõpp-punkt).

   Linnuke [Linnuke] lisatakse kõikidele vahemiku piltidele esimesest viimaseni.

Kausta või mälukaardi kõigi piltide määramine

Kausta või mälukaardi kõik pildid saab määrata korraga fotoraamatusse.

Kui valite menüüst [Taasesitus: Photobook Set-up/Taasesitus: Fotoraamatu seadistus] valiku [Multiple/Mitu] alt [All images in folder/Kõik kausta pildid] või [All images on card/Kõik kaardi pildid], siis määratakse fotoraamatu jaoks kõik kausta või kaardi pildid.

Valiku tühistamiseks valige [Clear all in folder/Tühista kõik kaustast] või [Clear all on card/Tühista kõik kaardilt].

Kui funktsiooniga [Taasesitus: Set image search conditions/Taasesitus: Pildiotsingu tingimuste määramine] () on otsingutingimused määratud ning valite [Multiple/Mitu], siis kuvatakse [All found images/Kõik leitud pildid] ja [Clear all found images/Tühista kõik leitud pildid].

[All found images/Kõik leitud pildid]: kõik otsingutingimuste alusel filtreeritud pildid määratakse fotoraamatusse.

[Clear all found images/Eemalda kõik leitud pildid]: eemaldab kõik fotoraamatu jaoks määratud filtreeritud pildid.

Hoiatus

 • RAW-/ HEIF-pilte ja videoid ei saa fotoraamatutesse määrata. Arvestage, et RAW-/ HEIF-pilte või videoid ei määrata fotoraamatu jaoks isegi siis, kui määrate kõik pildid määranguga [Multiple/Mitu].
 • Ärge kasutage kaamerat fotoraamatu määrangute seadistamiseks piltide jaoks, mille fotoraamatu määrangud on seadistatud teise kaameraga. Kõik fotoraamatu määrangud võidakse tahtmatult üle kirjutada.