Pildiotsingu tingimuste määramine

Pildikuva on võimalik filtreerida vastavalt teie poolt määratud otsingutingimustele. Pärast piltide otsingutingimuste määramist saate taasesitada ainult leitud pilte. Filtreeritud piltidele saab ka seada kustutuskaitse, hinnangu, neid kustutada, esitada slaidiseansiga ning rakendada teisi toiminguid.

 1. Valige [Taasesitus: Set image search conditions/Taasesitus: Pildiotsingu tingimuste määramine].

 2. Määrake otsingutingimused.

  • Keerake valiku tegemiseks valijat Kiirvalikuketas.
  • Keerake valiku määramiseks valijat Valimisketas (valija).
  • Valikust vasakule lisatakse linnuke [Linnuke] (1). (Määratakse otsingutingimuseks.)
  • Kui valite valiku ja vajutate nuppu INFO, siis linnuke [Linnuke] eemaldatakse (mis tühistab otsingutingimuse).
  Valik Kirjeldus
  Rating/Hinnang Kuvab pildid valitud (hinnangu) tingimusega.
  Date/Kuupäev Kuvab valitud võttekuupäevaga pildid.
  Folder/Kaust Kuvab valitud kaustas olevad pildid.
  Protect/Kustutuskaitse Kuvab pildid valitud (kustutuskaitse) tingimusega.
  Type of file (1)/Faili tüüp (1) Kuvab valitud failitüübiga pildid.
  Type of file (2)/Faili tüüp (2)
 3. Rakendage otsingutingimused.

  • Vajutage nuppu Kiirvalik/määrang ning lugege kuvatav sõnum läbi.
  • Valige [OK].

   Otsingutingimus rakendatakse.

 4. Kuvage leitud pildid.

  • Vajutage nuppu Taasesitus.

   Taasesitatakse ainult määratud tingimustele vastavad (filtreeritud) pildid.

   Piltide kuvamise filtri kasutamisel on ekraanikuval kollane välisraam (2).

Hoiatus

 • Kui otsingutingimustele ei vasta ükski pilt, siis punktis 3 nupu Kiirvalik/määrang vajutamine ei oma toimet.

Märkus

 • Otsingutingimused võidakse tühistada pärast kaamera toitega, kaardivahetusega ning piltide töötlemisega, lisamisega või kustutamisega seotud toimingute tegemist.
 • Menüü [Taasesitus: Set image search conditions/Taasesitus: Pildiotsingu tingimuste määramine] kuvamisel võidakse automaatse väljalülitamise aega pikendada.

Otsingutingimuste kustutamine

Kuvage punkti 2 menüü, seejärel vajutage nuppu Iseteravustamispunkti valimine, et eemaldada kõik otsingutingimused.