Distantsvõtted

Distantsvõteteks toetatakse juhtmeta distantspäästikut BR-E1 või distantspäästikut RS-60E3 (vastavalt Bluetooth ja juhtmega ühendused; eraldi müügil).

Juhtmeta distantspäästik BR-E1

Saate olla pildistamisel kaamerast kuni 5 m kaugusel.

Pärast kaamera ja BR-E1 () sidumist määrake fotode tegemiseks päästiku töörežiimiks [10 s iseavaja / distantspäästik] või [2 s iseavaja / distantspäästik] (). Video salvestamiseks määrake funktsioon [Võtted: Remote control/Võtted: Distantsjuhtimine] olekusse [Enable/Luba].

Täpsemad kasutusjuhised leiate BR-E1 kasutusjuhendist.

Märkus

  • Kui kaamera on lülitatud distantsvõtte režiimile, siis võidakse automaatse väljalülitamise aega pikendada.
  • Distantspäästikut saab kasutada ka video salvestamiseks ().

Distantspäästik RS-60E3

Pärast kaamera ühendamist võimaldab distantspäästik pildistada distantsilt juhtmega ühenduse abil.

Täpsemad kasutusjuhised leiate RS-60E3 kasutusjuhendist.

  1. Avage liidesekaas.

  2. Ühendage pistik distantspäästiku liidesega.