Päästikunupu funktsioon videote jaoks

Saate määrata funktsioonid, mida kasutatakse video salvestamise režiimis päästikunupu pooleldi alla või lõpuni vajutamisel.

 1. Valige [Võtted: Shutter btn function for movies/Võtted: Päästikunupu funktsioon videote jaoks].

 2. Tehke valik.

  • Half-press/Pooleldi alla vajutamine

   Määrake päästikunupu pooleldi allavajutamisel aktiveeritav funktsioon.

  • Fully-press/Lõpuni alla vajutamine

   Määrake päästikunupu lõpuni allavajutamisel aktiveeritav funktsioon.

  Määrangu [Fully-press/Lõpuni alla vajutamine] olekuga [Start/stop mov rec/Käivita/peata videosalvestus], saate käivitada/peatada videote salvestamise mitte ainult video salvestamise nupu vajutamisega, vaid ka päästikunupu lõpuni alla vajutamisega või distantspäästikuga RS-60E3 (eraldi müügil).