Intervallitaimeriga pildistamine

Intervallitaimeriga on võimalik määrata võtete intervall ja kogus, nii et kaamera pildistab määratud arvu võtteid määratud intervalliga.

 1. Valige [Võtted: Interval timer/Võtted: Intervallitaimer].

 2. Valige [Enable/Luba].

  • Valige [Enable/Luba], seejärel vajutage nuppu INFO.
 3. Määrake võtete intervall ning võtete arv.

  • Tehke määratav valik (tunnid:minutid: sekundid / võtete arv).
  • Vajutage nuppu Kiirvalik/määrang, et valida [Reguleerimine].
  • Määrake väärtus, seejärel vajutage nuppu Kiirvalik/määrang. (Pöördub tagasi [Valige] juurde.)
  • Interval/Intervall

   Saab määrata vahemikust [00:00:01]–[99:59:59].

  • No. of shots/Võtete arv

   Saab määrata vahemikust [01]–[99]. Intervallitaimeri määramiseks toimima kuni selle peatamiseni valige määranguks [00].

 4. Valige [OK].

  • Ekraanil kuvatakse intervallitaimeri määrangud.

   (1) Intervall

   (2) Võtete arv

 5. Pildistage.

  • Tehakse esimene võte ning pildistamine jätkub vastavalt intervallitaimeri määrangutele.
  • Intervallitaimeriga võtete ajal [Intervallitaimer] vilgub.
  • Pärast määratud arvu võtete tegemist intervallitaimer peatatakse ning tühistatakse automaatselt.

Märkus

 • Soovitatav on kasutada statiivi.
 • Soovitame teha mõned testvõtted.
 • Isegi intervallitaimeriga võtete ajal on võimalik pildistada tavalisel viisil, kui vajutate päästikunupu lõpuni alla. Arvestage, et kaamera seadistab järgmise intervallitaimeriga võtte ette ligikaudu 5 s enne võtet, mis takistab ajutiselt selliseid toiminguid nagu võttemäärangute reguleerimine, menüüde kasutamine ja piltide taasesitus.
 • Kui järgmine ajastatud intervallitaimeriga võte pole võimalik, sest kaamera teeb pilti või töötleb pilte, siis jäetakse see vahele. Seepärast võib kaamera teha määratud arvust vähem pilte.
 • Isegi intervallitaimeri kasutamise ajal lülitub kaamera ligikaudu 8 s tegevusetuse möödumisel automaatselt välja, kui [Auto power off/Automaatne väljalülitamine] menüüst [Seadistamine: Power saving/Seadistamine: Energiasääst] pole seatud olekusse [Disable/Keela].
 • Seda saab kombineerida ka automaatse säri kahvliga, valge tasakaalu kahvliga, korduvsäritusega ja HDR-režiimiga.
 • Intervallitaimeriga võtete peatamiseks valige [Disable/Keela] või lülitage kaamera toitelüliti asendisse Toide väljas.

Hoiatus

 • Ärge suunake kaamerat intensiivse valgusallika, näiteks päikese või tugeva valgusjõuga valgusti, suunas. See võib vigastada kaamera kujutisesensorit või seesmisi osi.
 • Teravustamisrežiimis AF kaamera ei pildista, kui võtteobjektid pole teravustatud. Kaaluge käsitsi teravustamise režiimi määramist ja teravustage enne võtet käsitsi.
 • Soovitame kasutada pika võtte salvestusaja puhul seinapistikupesa lisavarustust (eraldi müügil).
 • Pika säriajaga võtetel või võtteintervallist pikema säriaja kasutamisel ei saa kaamera määratud intervalli möödumisel pildistada. Seepärast võib kaamera teha määratud arvust vähem pilte. Samuti võib tehtavate võtete arvu vähendada see, kui kasutate võtteintervalliga ligilähedast säriaega.
 • Kui kaardile salvestamiseks kuluv aeg ületab võtteintervalli seoses võttefunktsioonidega või kaardi jõudlusega, siis osasid võtteid ei pruugita teha määratud intervallil.
 • Kui kasutate intervallitaimeriga võtetel välku, siis määrake pikem intervall, kui välgu laadimisaeg. Liiga lühike intervall võib takistada välgu rakendumist.
 • Liiga lühike intervall võib takistada ka pildistamist või iseteravustamist.
 • Kui lülitate toitelüliti asendisse Toide väljas, valite võtterežiimiks Pikad säriajad (aegvõte)/Kohandatud võtterežiim 1/Kohandatud võtterežiim 2/Videod või kasutate programmi EOS Utility (EOS-tarkvara), siis intervallitaimeriga võte tühistatakse ning lähtestatakse olekusse [Disable/Keela].
 • Intervallitaimeriga võtete ajal ei ole võimalik kasutada funktsiooni Distantsvõtted või distantsvõtteid Speedlite-välklampidega.