Automaatne säri kahvel (AEB)

Säri kahvli kasutamisel jäädvustab kaamera kolm järjestikust fotot erinevate säritustega teie määratud ulatuses kuni ±3 ühikut (sammuga 1/3-ühikut), reguleerides automaatselt säriaega, avaarvu või ISO-valgustundlikkust.

AEB tuleneb sõnadest Auto Exposure Bracketing (automaatsäri kahvel).

 1. Valige [Võtted: Expo.comp./AEB/Võtted: Säri nihe/kahvel].

 2. Määrake säri kahvli ulatus.

  • Keerake sobiva säri kahvli ulatuse (1) valimiseks valijat Valimisketas (valija). Säri nihke ulatuse määramiseks keerake valijat Kiirvalikuketas.
  • Vajutage selle seadistamiseks nuppu Kiirvalik/määrang.
  • Kui sulgete menüü, siis kuvatakse ekraanil säri kahvli ulatus.
 3. Pildistage.

  Standardsäritus

  Vähendatud säri

  Suurendatud säri

  • Kahvli kolm võtet tehakse kasutatavas päästiku töörežiimis, järjekorras: standardne säri, vähendatud säri ja suurendatud säri.
  • Säri kahvlit ei tühistata automaatselt. Säri kahvli tühistamiseks järgige punkti 2 juhiseid, et lülitada säri kahvli ulatuse kuva välja.

Hoiatus

 • Automaatse säri kahvli säri nihe võib olla väiksema mõjuga, kui funktsioon [Võtted: Auto Lighting Optimizer/Võtted: Automaatne valgustuse optimeerija] () on seatud teise olekusse kui [Disable/Keela].

Märkus

 • Säri kahvliga pildistamisel vilgub ekraani alumises vasakus servas [Säri lukustus].
 • Kui päästiku töörežiimiks on [Üksikvõte], peate vajutama päästikunuppu kolm korda iga võtte jaoks. Kui hoiate režiimis [Kiire sarivõte pluss], [Kiire sarivõte] või [Aeglane sarivõte] päästikunuppu lõpuni allavajutatuna, siis tehakse üksteise järel kolm pilti, enne kui kaamera peatab pildistamise automaatselt. Kui määratud on [10 s iseavaja] või [2 s iseavaja], siis jäädvustatakse kolm järjestikust võtet pärast 10 või 2 s viidet. Kui määratud on [Iseavaja: sarivõte], siis jäädvustatakse sarivõttega määratud võtete kolmekordne kogus.
 • Saate määrata säri kahvli koos säri nihkega.
 • Säri kahvlit ei saa kasutada koos välklambiga ja aegvõtte režiimis või kui määratud on mitme võttega müravähendus, fookuse kahvel, või kui pildistate loovfiltritega või HDR- või RAW-sarivõtte režiimis.
 • Järgmiste toimingute tegemisel tühistatakse säri kahvel automaatselt: toitelüliti lülitamisel asendisse Toide väljas või välklambi täislaadimisel.