Loovfiltrite režiim

Saate kasutada pildistamisel valitud filtriefekte. Enne pildistamist saab vaadata filtriefektide eelvaadet.

 1. Seadke režiimiketas asendisse Loovfiltrid.

 2. Vajutage nuppu Kiirvalik/määrang.

 3. Valige filtriefekt.

  • Kasutage filtriefekti valimiseks valijat Valimisketas (valija) (), seejärel vajutage nuppu Kiirvalik/määrang.
  • Pilt jäädvustatakse rakendatud filtriefektiga.
 4. Reguleerige efekti toimet ja pildistage.

  • Vajutage nuppu Kiirvalik/määrang ning valige [Creative filters/Loovfiltrid] alt ikoon (v.a Miniatuuriefekt/HDR standardne kunstiefekt, HDR ergas kunstiefekt, HDR rõhutatud kunstiefekt või HDR reljeefne kunstiefekt).
  • Kasutage efekti reguleerimiseks valijat Valimisketas (valija), seejärel vajutage nuppu Kiirvalik/määrang.

Hoiatus

 • Neid toiminguid saab teha ka nooleklahvidega Nooleklahvid või valijaga Üldvalija.
 • RAW ja RAW+JPEG ei ole saadaval. RAW-pildikvaliteedi määramisel jäädvustatakse pildid PeenSuur-pildikvaliteediga. RAW+JPEG-pildikvaliteedi määramisel jäädvustatakse pildid määratud JPEG-pildikvaliteediga.
 • [Teraline mustvalge], [Pehme fookus], [Kalasilmaefekt], [Akvarellmaali efekt], [Mängukaameraefekt] või [Miniatuuriefekt] määramisel ei ole sarivõte saadaval.

Märkus

 • Määranguga [Grainy B/W/Teraline mustvalge] erineb teralisuse eelvaade veidi võtete tegelikust ilmest.
 • Määranguga [Soft focus/Pehme fookus] või [Miniature effect/Miniatuuriefekt] erineb pehme teravuse eelvaade veidi võtete tegelikust ilmest.
 • Histogrammi ei kuvata.
 • Suurendatud vaade ei ole saadaval.
 • Loovvõtete režiimides saab osasid loovfiltrite määranguid valida kiirvaliku menüüst ().

Loovfiltrite omadused

 • Teraline mustvalge Grainy B/W/Teraline mustvalge

  Muudab pildi teraliseks ja mustvalgeks. Kontrasti reguleerimisega saate muuta mustvalge efekti.

 • Pehme fookus Soft focus/Pehme fookus

  Annab pildile pehme ilme. Hägususe reguleerimisega saate muuta pehmusastet.

 • Kalasilmaefekt Fish-eye effect/Kalasilmaefekt

  Annab kalasilmobjektiivi efekti. Pildil on ümarmoonutus.

  Sõltuvalt selle filtriefekti tasemest võib pilt olla servadest kärbitud. Kuna filtriefekt suurendab pildi keskosa, siis keskosa tegelik eraldusvõime võib sõltuvalt salvestatavate pikslite arvust väheneda – seega kontrollige filtriefekti määramisel lõplik pilt üle. Kasutatakse ühte keskele fikseeritud iseteravustamispunkti.

 • Akvarellmaali efekt Water painting effect/Akvarellmaali efekt

  Annab fotole akvarellmaali ilme pehmete värvidega. Efekti reguleerimisega saate muuta värvitihedust. Arvestage, et öövõtteid või tumedaid võtteid ei pruugita töödelda ühtlaste gradatsioonidega, see võivad need paista ebaregulaarsed või mürarikkad.

 • Mängukaameraefekt Toy camera effect/Mängukaameraefekt

  Nihutab värvetoone nii nagu need paistaks mängukaameras ning tumendab pildi nurki. Värvivarjundi muutmiseks on võimalik kasutada värvitooni valikuid.

 • Miniatuuriefekt Miniature effect/Miniatuuriefekt

  Loob dioraamefekti (ringpildi).

  Vaikemääranguga pildistamisel jääb pildi keskosa teravaks.

  Kui soovite liigutada teravana paistvat ala (miniatuuriefekti raami), siis vt. Miniatuuriefekti reguleerimine. Iseteravustamise alana kasutatakse režiimi [1-point AF/1-punkti iseteravustamine]. Soovitame pildistamisel seada iseteravustamispunkti ja stseeni raami kohakuti.

 • HDR standardne kunstiefekt HDRHDR art standard/HDRHDR standardne kunstiefek

  Fotode varju- ja ülesäritatud alad jäädvustatakse detailsemalt. Madalamad kontrastid ja tuhmimad gradatsioonid loovad maalilaadse tulemuse. Võtteobjekti kontuurid on heledad (või tumedad).

 • HDR ergas kunstiefekt HDRHDR art vivid/HDRHDR ergas kunstiefekt

  Värvid on rohkem küllastunud kui määranguga [HDRHDR art standard/HDRHDR standardne kunstiefekt] ning madalad kontrastid ja tuhmid gradatsioonid loovad graafilise kunsti efekti.

 • HDR rõhutatud kunstiefekt HDRHDR art bold/HDRHDR rõhutatud kunstiefekt

  Värvid on kõige rohkem küllastunud ning tõstavad võtteobjekti esile; pilt paistab kui õlimaal.

 • HDR reljeefne kunstiefekt HDRHDR art embossed/HDRHDR reljeefne kunstiefekt

  Värviküllastust, heledustaset, kontrastsust ja gradatsioone on vähendatud, et pilt paistaks tuhm, pleekinud ja vana ilmega. Võtteobjekti kontuurid on intensiivselt heledad (või tumedad).

Hoiatus

 • Ettevaatusabinõud efektide [HDR standardne kunstiefekt], [HDR ergas kunstiefekt], [HDR rõhutatud kunstiefekt] ja [HDR reljeefne kunstiefekt] kasutamisel

 • Võrreldes teiste võtterežiimidega on kujutiseala väiksem.
 • Võtted võivad paista ekraanil kuvatavast filtriefekti eelvaatest veidi erinevad.
 • Liikuvate objektide pildistamisel võib objektidele jääda liikumisest põhjustatud varikujutisi või objektide ümbrus võib olla tume.
 • Kujutiste joondamine ei pruugi korralikult toimida korduvate mustrite (võre, triibud), tasaste või ühetooniliste piltide või seoses kaamera värisemisega suurel määral joondamata kujutiste puhul.
 • Käest pildistamisel olge kaamera värisemisega ettevaatlik.
 • Objekte nagu taevas või valged seinad ei pruugita töödelda sujuvate gradatsioonidega ning pildil võib olla palju müra või säritus ja värvid võivad olla ebaühtlased.
 • Kui pildistate luminofoorlambi või LED-valgusti valguses, siis võivad värvid jääda ebaloomulikud.
 • Kuna võtted liidetakse pärast pildistamist, siis võib nende salvestamine mälukaardile võtta veidi aega. Piltide töötlemise ajal kuvatakse ekraanil “BUSY” ning pildistamine pole võimalik enne töötlemise lõpetamist.
 • Välguga pildistamine ei ole võimalik.

Märkus

 • Režiimides [HDR standardne kunstiefekt], [HDR ergas kunstiefekt], [HDR rõhutatud kunstiefekt] ja [HDR reljeefne kunstiefekt] saate pildistada kõrge dünaamilise ulatusega fotosid, mille detailid säilivad ka varju- ja ülesäritatud aladel. Kaamera jäädvustab igal võttel kolm järjestikust pilti eri heledusega, mis liidetakse automaatselt kokku üheks pildiks. Vaadake režiimide [HDR standardne kunstiefekt], [HDR ergas kunstiefekt], [HDR rõhutatud kunstiefekt] ja [HDR reljeefne kunstiefekt] ettevaatusabinõusid.

Miniatuuriefekti reguleerimine

 1. Nihutage stseeniraami.

  • Kasutage stseeniraami teravana paistva ala määramiseks.
  • Stseeniraami tegemiseks liigutatavaks (kuvatakse oranžilt) vajutage nuppu Iseteravustamispunkti valimine või puudutage ekraani alumises paremas servas [Stseeniraami reguleerimine]. [Suuna vahetamine] puudutamisega saate vahetada stseeniraami vertikaalse ja horisontaalse suuna vahel. Samuti saate muuta stseeniraami suunda klahvidega Vasakule-klahv Paremale-klahv (kui see on horisontaalses suunas) ning klahvidega Üles-klahv Alla-klahv (kui see on vertikaalses suunas).
  • Kasutage stseeniraami liigutamiseks valijat Valimisketas (valija) või klahve Üles-klahv Alla-klahv Vasakule-klahv Paremale-klahv. Stseeniraami liigutamiseks uuesti keskele vajutage nuppu INFO.
  • Iseteravustamispunkti suunamisse naasmiseks vajutage uuesti nuppu Iseteravustamispunkti valimine.
  • Stseeniraami asukoha kinnitamiseks vajutage nuppu Kiirvalik/määrang.
 2. Liigutage iseteravustamispunkti soovitud viisil ja pildistage.

  • Iseteravustamispunkt muutub oranžiks ning seda saab liigutada.
  • Vajutage iseteravustamispunkti liigutamiseks teravustatavasse kohta klahve Üles-klahv Alla-klahv Vasakule-klahv Paremale-klahv.
  • Soovitame joondada iseteravustamispunkti ja stseeni raami kohakuti.
  • Iseteravustamispunkti liigutamiseks tagasi ekraani keskele puudutage [Tagasi-ikoon].
  • Iseteravustamispunkti asukoha kinnitamiseks vajutage nuppu Kiirvalik/määrang.