Teave selle juhendi kohta

Juhendis kasutatud ikoonid

Valimisketas (valija) Tähistab valimisketast (valijat).
Kiirvalikuketas Tähistab kiirvalikuketast.
Üldvalija Tähistab üldvalijat.
Üles-klahv Alla-klahv Vasakule-klahv Paremale-klahv Tähistab nooleklahvide vajutamise suunda (Nooleklahvid).
Juhtrõngas Tähistab objektiivi juhtrõngast.
Kiirvalik/määrang Tähistab kiirvaliku / määrangunuppu.
Taimer* Tähistab vajutatud nupu toimingu tegemise aega (* sekundi jooksul), võetuna alates nupu vabastamise hetkest.
  • Lisaks ülaltoodule kasutatakse käesolevas juhendis toimingute ja funktsioonide selgitamiseks samu ikoone ja sümboleid, mis on toodud kaamera nuppudel ning mida kuvatakse ekraanil.
-ikoon pealkirjast paremal tähistab ainult režiimides Paindliku prioriteediga automaatsäri, Programne automaatsäri, Säriaja etteandega automaatsäri, Ava etteandega automaatsäri, Käsisäri või Aegvõte või käsisäriga video salvestamise režiimis saadaolevaid funktsioone.
Link Lingid seotud teemadega lehekülgedele.
Hoiatus

Hoiatus pildistamisel tõrgete vältimiseks.

Lisateave

Lisateave.

Nõuanded Näpunäide või nõuanne paremate võtete tegemiseks.
Veaotsing Tõrkeotsingu nõuanne.

Peamised eeldused kasutusjuhiste juures ja näidisfotod

  • Enne juhiste järgimist veenduge, et toitelüliti oleks asendis Toite sisselülitamine () ning multifunktsioonide lukustuse funktsioon oleks lülitatud välja ().
  • Toimingute kirjeldustes on eeldatud, et kõik menüü- ja kasutusmäärangud on algolekutes.
  • Käesolevas juhendis toodud joonistel on kujutatud kaamerat koos ühendatud RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM objektiiviga.
  • Kaameras kuvatavad ja juhendis kasutatud näidisfotod on esitatud ainult juhiste edasiandmise eesmärkidel.
  • Kui juhendis viidatakse EF- või EF-S-objektiividele, siis eeldatakse objektiiviadapteri kasutamist.