Image Stabilizer (Kujutisestabilisaator) (kujutisestabiliseerimise režiim)

Kaamera kujutisestabilisaator vähendab kaameravärina mõju fotode pildistamisel. See võimaldab pilti stabiliseerida isegi siis, kui objektiivil pole funktsiooni Image Stabilizer (Kujutisestabilisaator). Kui kasutate funktsiooniga Image Stabilizer (Kujutisestabilisaator) objektiivi, siis seadke objektiivi lüliti Image Stabilizer (Kujutisestabilisaator) on asendisse SEES.

 1. Valige [Võtted: IS (Image Stabilizer) mode/Võtted: Režiim IS (Image Stabilizer (Kujutisestabilisaator))].

 2. Valige [IS mode/Kujutisestabiliseerimise režiim].

  • Valige [On/Sees].
 3. Valige [Still photo IS/Fotode kujutisestabilisaator].

  • [Always/Alati]: kujutisestabiliseerimine on alati sees.
  • [Only for shot/Ainult võttel]: kujutisestabiliseerimine aktiveeritakse ainult võttehetkeks.

Hoiatus

 • Kui ühendatud on IS-funktsiooniga objektiiv, siis valikuid [IS mode/Kujutisestabiliseerimise režiim] ja [Still photo IS/Fotode kujutisestabilisaaotr] ei kuvata.
 • Osadel juhtudel ja teatud objektiivide kasutamisel ei suuda see tagada piisavat stabiliseerimist.

Märkus

Fookuskaugus

Määratud fookuskaugusel põhinev kujutisestabiliseerimine on võimalik, kui määrate infovahetuse toeta objektiivide kasutamisel fookuskauguse.

 1. Valige [Focal length/Fookuskaugus].

 2. Määrake fookuskaugus.

  • Valige valijaga Kiirvalikuketas 1 fookuskauguse number.
  • Vajutage [Reguleerimine] kuvamiseks SET.
  • Määrake soovitud number, seejärel vajutage SET. (Pöördub tagasi [Valige] juurde.)
 3. Valige [OK].

Hoiatus

 • Määrake [Kasutusmäärangud: Release shutter w/o lens / Kasutusmäärangud: Katiku vabastamine ilma objektiivita] olekusse [Enable/Luba]. [Disable/Keela] keelab kujutisestabiliseerimise.
 • Määrangut [Focal length/Fookuskaugus] ei kuvata, kui ühendatud on objektiiv toetab infovahetust.

Märkus

 • Fookuskauguse saab määrata vahemikust 1–1000 mm (sammuga 1 mm).