Aku laadimine

 1. Eemaldage akult kaasasolev kaitsekaas.

 2. Sisestage aku täielikult laadijasse.

  • Aku eemaldamiseks toimige vastupidises järjekorras.
 3. Laadige aku täis.

  LC-E6 puhul

  • Keerake joonisel näidatud viisil akulaadija toiteklemme ja ühendage need seinapistikupessa.

  LC-E6E puhul

  • Ühendage toitejuhe akulaadija külge ja lükake toitepistik vooluvõrku.
  • Laadimine algab automaatselt ja laadimistuli vilgub oranžilt.
Laadimise tase Laadimistuli
Värv Tuli
0-49% Oranž Vilgub kord sekundis
50-74% Vilgub kaks korda sekundis
75% või rohkem Vilgub kolm korda sekundis
Laetud täis Roheline Lülitatud sisse
 • Tühja aku täislaadimine kestab umbes 2 tundi ja 30 minutit toatemperatuuril (23 °C). Aku laadimisele kuluv aeg sõltub suurel määral ümbritseva keskkonna temperatuurist ning aku allesolevast mahtuvusest.

 • Ohutuse tagamiseks kestab madalatel temperatuuridel (5–10 °C) laadimine kauem (kuni ligikaudu 4 tundi).
 • Ostuhetkel pole aku täis laetud.

  Laadige aku enne kasutamist täis.

 • Laadige akut kasutamise päeval või päev enne seda.

  Laetud akud tühjenevad aja jooksul iseenesest, isegi kui neid ei kasutata.

 • Eemaldage aku täislaadimise järel laadijalt ja lahutage toitejuhtme pistik vooluvõrgust.

 • Aku kaitsekaant saab akule asetada kahtepidi ja nii eristada kaanel oleva märgi abil täis akut tühjast.

  Asetage laetud akule kaitsekaas nii, et selle akukujulisest avast Akukujuline ava paistaks aku sinine kleebis. Tühjale akule asetage kaitsekaas teistpidi.

 • Kui kaamerat ei kasutata, võtke aku välja.

  Kui jätate aku pikaks ajaks kaamerasse, tühjeneb aku kiiremini ja aku kestvus väheneb, kuna kaameras olevat akut läbib väike vool. Säilitage akut kaitsekaanega kaetuna. Täislaetud aku pikaajaline säilitamine võib selle jõudlust vähendada.

 • Akulaadijat saab kasutada ka välismaal.

  Akulaadija toiteks sobib 100-240 V, 50/60 Hz vahelduvpinge. Vajadusel kasutage vastava riigi elektrivõrgu jaoks sobilikku pistikuadapterit. Vigastuste vältimiseks ärge ühendage kaasaskantavate pingemuunduritega.

 • Kui aku tühjeneb kiiresti isegi pärast täislaadimist, siis on aku jõudnud oma kasutusea lõppu.

  Kontrollige aku jõudlust () ning vajadusel ostke uus aku.

Hoiatus

 • Pärast laadija toitepistiku lahtiühendamist ärge puudutage kontakte vähemalt 10 sekundi jooksul.
 • Kui aku on 94% ulatuses või rohkem täis laetud (), siis laadimist ei alustata.
 • Laadijaga ei saa laadida ühtegi teist akut peale aku LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6.