Akuteave

Ekraanilt on võimalik kontrollida kasutatava aku seisukorda. Kui salvestate kaamerasse mitu akut, siis saate kontrollida nende ligikaudset allesolevat mahtu ja kasutusajalugu.

 1. Valige [Seadistamine: Battery info./Seadistamine: Akuteave].

  • (1) Aku asukoht
  • (2) Kasutatava aku või võrgutoite allika mudel.
  • (3) Aku laetuse taseme indikaator () kuvatakse koos allesoleva aku laetuse tasemega (1% sammuga).
  • (4) Kasutatava akuga sooritatud võtete arv. Aku laadimisel see number lähtestatakse.
  • (5) Aku laadimise jõudluse taseme olek, kolme tasemega.

   • Akuteave 3 (jälgimine) (roheline): aku laadimise jõudlus on hea.
   • Akuteave 2 (jälgimine) (roheline): aku laadimise jõudlus on veidi langenud.
   • Akuteave 1 (jälgimine) (punane): soovitav on osta uus aku.

Ettevaatust

 • Soovitame kasutada Canoni originaalakut LP-E6NH/LP-E6N. Kui kasutate muud akut kui Canoni originaalakud, siis kaamera jõudlus võib olla madalam või tekkida võib rike.

Märkus

 • Katikutsüklite arvu all mõeldakse tehtud fotode kogust (ei hõlma video salvestamist).
 • Akuteavet kuvatakse ka lisavarustuse hulka kuuluva akusalve BG-R10 kasutamisel.
 • Kui kuvatakse aku veateade, siis järgige seal toodud juhiseid.

Akude registreerimine kaamerasse

Saate registreerida kaamerasse kuni kuus LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6 akut. Kaamerasse mitme aku registreerimiseks järgige iga aku puhul alltoodud juhiseid.

 1. Vajutage nuppu INFO.

  • Vajutage akuteabe menüü kuvamise ajal nuppu INFO.
  • Kui aku ei ole registreeritud, siis on see tuhm.
 2. Valige [Register/Registreeri].

 3. Valige [OK].

  • Akut kuvatakse nüüd valgelt.

Märkus

 • Akut ei saa registreerida kui kasutate seinapistikupesa lisavarustust (eraldi müügil, ).

Akude sildistamine seerianumbritega

Soovitame kleepida mugavuse huvides registreeritud LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6 akudele seerianumbriga kleebise (kasutades eraldi müüdavaid kleebiseid).

 1. Kirjutage ligikaudu 25×15 mm mõõtmetega kleebisele seerianumber (1).

 2. Kleepige kleebis.

  • Seadke toitelüliti asendisse Toide väljas.
  • Eemaldage aku kaamerast.
  • Kinnitage kleebis joonisel kujutatud viisil (ilma elektrikontaktideta küljele).

Hoiatus

 • Ärge kinnitage kleebist mitte ühelegi muule osale, kui punktis 2 toodud joonisel näidatud. Vastasel juhul võib valesti paigutatud kleebis takistada aku sisestamist või toite sisselülitamist.
 • Kui kasutate akusalve BG-R10 (eraldi müügil), siis võib kleebis kuluda maha, kui sisestate ja eemaldate akut korduvalt akukassetti. Kui see kulub maha, siis kinnitage uus kleebis.

Registreeritud mitte kasutusel oleva aku allesoleva mahu kontrollimine

Saate kontrollida hetkel mitte kasutatavate akude allesolevat mahtu, ning nende viimast kasutuskuupäeva.

 1. Leidke vastav seerianumber.

  • Leidke akude ajalookuvast aku seerianumber (1), mis vastab akule kleebitud seerianumbrile.
  • Saate kontrollida vastava aku ligikaudset allesolevat mahtu (2) ning viimati kasutamise kuupäeva (3).

Registreeritud akuteabe kustutamine

 1. Valige [Delete info./Info kustutamine].

 2. Valige kustutatav akuteave.

  • Kuvatakse [Linnuke].
 3. Vajutage nuppu Kustutamine.

  • Valige kinnituskuvas [OK].