Vahelehtede menüüd: juhtmeta funktsioonid

Hoiatus

  • Juhtmeta andmeside ei ole võimalik, kui kaamera on ühendatud liideskaabli abil arvutiga või muu seadmega.
  • Kui kaamera on ühendatud mõne seadmega Wi-Fi abil, siis ei saa kasutada teisi liideskaabli abil kaameraga ühendatud seadmeid (näiteks arvuteid).
  • Kaamerat ei saa ühendada Wi-Fi abil, kui kaameras pole kaarti (v.a [Arvuti], [FTP-edastuse määrang] või [Pilv] puhul).
  • Wi-Fi-ühendus katkestatakse, kui seate kaamera toitelüliti asendisse Toide väljas või avate kaardipesa kaane või akupesa kaane (kuid FTP-edastuse ühendused jäävad toimima isegi toitelüliti asendisse Toide väljas lülitamisel).
  • Wi-Fi-ühenduse loomisel ei toimi kaamera automaatse väljalülitamise funktsioon.