Andmesidemäärangute lähtestamine

Soovi korral saate kustutada tehtud juhtmeta andmeside määrangud. Juhtmeta andmeside määrangute kustutamine on vajalik näiteks siis, kui soovite laenata või anda kaamera teistele inimestele, kuid ei soovi neid andmeid avaldada.

  1. Valige [Juhtmeta funktsioonid: Reset communication settings/Juhtmeta funktsioonid: Andmesidemäärangute lähtestamine].

  2. Valige [OK].

Hoiatus

  • Kui sidusite kaamera nutitelefoniga, siis kustutage nutitelefoni Bluetooth-määrangute kuvast selle kaamera ühendusinfo, milles valisite kasutusele juhtmeta andmeside vaikemäärangud.

Märkus

  • Kõikide juhtmeta andmeside määrangute lähtestamseks valige menüüst [Seadistamine: Reset camera/Seadistamine: Kaamera lähtestamine] jaotise [Other settings] alt valik [Communication settings/Andmesidemäärangud].