Distantsvõtted

Distantsvõteteks on võimalik kasutada lisavarustuse hulka kuuluvat distantspäästikut RC-6 (infrapuna) või juhtmeta distantspäästikut BR-E1 (Bluetooth), või lisavarustuse hulka kuuluvat distantspäästikut RS-80N3 või taimeriga distantspäästikut TC-80N3 (mõlemad juhtmega).

Distantspäästik RC-6

Saate olla pildistamisel kaamera esiosast kuni 5 m kaugusel.

Saate sooritada võtte kohe või 2 s viitega.

 1. Vajutage nuppu Multifunktsioonid (6 s taimer).

  • Kui ekraanil kuvatakse pilti, vajutage nuppu Multifunktsioonid.
 2. Valige iseavaja/distantspäästik.

  • Valiga valijaga Kiirvalikuketas 1 päästiku töörežiimi üksus, seejärel valige valijaga Valimisketas (valija) ekraanilt [10 s iseavaja] või [2 s iseavaja].
 3. Vajutage distantspäästikul päästikunuppu (edastusnuppu).

  • Suunake distantspäästik kaamera distantspäästiku signaali vastuvõtjale (1) ning seejärel vajutage edastusnupule.
  • Kui teravustamisrežiimi lüliti on asendis AF, siis kasutab kaamera iseteravustamist.
  • Distantspäästiku juhttuli süttib ning kaamera sooritab võtte.

Hoiatus

 • Kui kaamera on seotud Bluetoothi abil nutitelefoniga või juhtmeta distantspäästikuga, siis infrapuna-distantspäästikuid (nt RC-6) ei saa distantsvõtetel kasutada.
 • Luminofoor- või LED-valgusti võib põhjustada katiku juhusliku rakendumise. Hoidke kaamera eemal seda tüüpi valgusallikatest.
 • Televiisori kaugjuhtimispuldi või sarnase seadme kasutamine kaamerale suunatult võib vabastada kaamera katiku.
 • Kaamera läheduses olevate teiste kaamerate välklambid võivad põhjustada katiku juhusliku rakendumise. Ärge jätke kaamera distantspäästiku signaali vastuvõtjat teiste kaamerate välklampide mõjualasse.

Juhtmeta distantspäästik BR-E1

Saate olla pildistamisel kaamerast kuni 5 m kaugusel.

Pärast kaamera ja BR-E1 () sidumist määrake fotode tegemiseks päästiku töörežiimiks [10 s iseavaja] või [2 s iseavaja] (). Video salvestamisel veenduge, et funktsioon [Võtted: Remote control/Võtted: Distantsjuhtimine] oleks seatud olekusse [Enable/Luba].

Täpsemad kasutusjuhised leiate BR-E1 kasutusjuhendist.

Märkus

 • RC-6 ja BR-E1

 • Kui kaamera on lülitatud distantsvõtte režiimile, siis võidakse automaatse väljalülitamise aega pikendada.
 • Distantspäästikuid RC-6 ja BR-E1 saab kasutada ka video salvestamiseks ().

Distantspäästik RS-80N3/TC-80N3

Pärast kaamera ühendamist võimaldab distantspäästik pildistada distantsilt juhtmega ühenduse abil.

Täpsemad kasutusjuhised leiate vastava lisaseadme kasutusjuhendist.

 1. Avage liidesekaas.

 2. Ühendage pistik distantspäästiku liidesega.