Video servoteravustamine

Kui see funktsioon on lubatud, siis teravustab kaamera video salvestamisel pidevalt.

 1. Valige [Iseteravustamine: Movie Servo AF/Iseteravustamine: Video servoteravustamine].

 2. Valige [Enable/Luba].

  • Enable (Luba)

   • Isegi kui te ei vajuta päästikunuppu pooleldi alla, siis jätkab kaamera objekti teravustamist.
   • Fookuse hoidmiseks kindlas kohas, või kui soovite vältida objektiivi tööhelide salvestamist videosse, saate ajutiselt peatada video servoteravustamise kasutamise, kui puudutate ekraani vasakus allservas [Video servoteravustamine].
   • Kui video servoteravustamine on peatatud ning jätkate video salvestamist pärast selliseid toiminguid nagu nupu MENU või Taasesitus vajutamine või iseteravustamise meetodi muutmine, siis video servoteravustamine aktiveeritakse uuesti.
  • Disable (Keela)

   Teravustamiseks vajutage päästikunupp pooleldi alla või vajutage nupule Iseteravustamise käivitus.

Hoiatus

 • Ettevaatusabinõud määrangu [Movie Servo AF: Enable/Video servoteravustamine: Luba] kasutamisel

 • Teravustamist raskendavad võttetingimused

 • Kuna objektiiv teravustab pidevalt ning see tarbib akuenergiat, siis võimalik video salvestusaeg () lüheneb.
 • Kaamera seesmine mikrofon võib salvestada ka objektiivi mehaanilised helid või kaamera/objektiivi toimingute helid, kui video salvestamisel ajal kasutatakse iseteravustamise toiminguid. Sellisel juhul kasutage selliste helide vähendamiseks välist mikrofoni. Kui välise mikrofoni kasutamisel on helid ikka segavad, sis võib aidata see, kui eemaldate mikrofoni kaamera küljest ning paigutate selle kaamerast ja objektiivist eemale.
 • Video servoteravustamine peatub suumimise või suurendatud vaate kasutamisel.
 • Kui video salvestamisel võtteobjekt läheneb / liigub eemale või kui kaamerat liigutatakse vertikaalselt või horisontaalselt (panoraamides), siis võib salvestatav pilt hetkeks laieneda või tõmmata kokku (kujutise suurenduse muutmisel).