Heli salvestus

Videovõtetel saate salvestada heli kaamera seesmise monomikrofoniga või välise stereomikrofoniga. Samuti saate vabalt reguleerida helisalvestuse taset.

Kasutage heli salvestuse funktsioonide määramiseks funktsiooni [Võtted: Sound recording/Võtted: Heli salvestus].

Hoiatus

 • Wi-Fi toimingute helid võidakse salvestada seesmiste või väliste mikrofonide poolt. Heli salvestamisel ei ole juhtmeta ühenduse funktsiooni kasutamine soovitatav.
 • Kui ühendate kaameraga välise mikrofoni või kõrvaklapid, siis sisestage pistik kindlasti lõpuni sisse.
 • Kaamera seesmine mikrofon võib salvestada ka objektiivi mehaanilised helid või kaamera/objektiivi toimingute helid, kui video salvestamisel ajal kasutatakse iseteravustamise toiminguid. Sellisel juhul kasutage selliste helide vähendamiseks välist mikrofoni. Kui välise mikrofoni kasutamisel on helid ikka segavad, sis võib aidata see, kui eemaldate mikrofoni kaamera küljest ning paigutate selle kaamerast ja objektiivist eemale.
 • Ärge ühendage kaamera välise mikrofoni sisendliidesesse muid seadmeid peale välise mikrofoni.
 • Müravähendust ei rakendada kõrvaklappide kaudu esitatavale helile. Seega on video juurde salvestatav heli erinev.
 • Kui kuulate heli kõrvaklappidest, siis ärge muutke [Võtted: Sound recording/Võtted: Heli salvestus] määranguid. See võib põhjustada äkilisi tugevaid helisid, mis võivad vigastada teie kõrvakuulmist.

Märkus

 • ReĹžiimis [Automaatne stseenituvastus (videod)] on funktsiooni [Võtted: Sound recording/Võtted: Heli salvestus] jaoks valitavad määrangud [On/Sees] või [Off/Väljas]. Salvestustaseme automaatseks reguleerimiseks valige määranguks [On/Sees].
 • Heli väljastatakse ka siis, kui kaamera on ühendatud HDMI-liidese kaudu televiisoriga, v.a kui [Sound rec./Heli salvestus] määranguks on valitud [Disable/Keela]. Kui televiisori kõlarite helitagasiside tõttu tekib häirivaid helisid, siis viige kaamera televiisorist eemale või vähendage helitugevust.
 • Helitasakaalu vasaku (L) ja parema (R) kanali vahel ei saa reguleerida.
 • Heli salvestatakse diskreetimissagedusega 48 kHz/16-bitti.

Heli salvestus / helisalvestuse tase

 • Auto (Automaatne)

  Helisalvestuse taset reguleeritakse automaatselt. Automaatne taseme juhtimine toimib automaatselt vastavalt helitugevusele.

 • Manual (Käsitsi)

  Saate reguleerida helisalvestuse taset vastavalt vajadusele. Valige [Rec. level/Salv. tase], vaadake tasememõõdikut ning keerake samal ajal helisalvestuse taseme reguleerimiseks valijat Kiirvalikuketas 1. Vaadake maksimaalse helitugevuse läveindikaatorit ning reguleerige tase nii, et tasememõõdik süttib valju heli korral mõned korrad näidu “12” (-12 dB) juures. Kui see ületab “0”, siis heli salvestatakse moonutatult.

 • Disable (Keela)

  Heli ei salvestata.

Tuulefilter

Kui õues on tuuline, siis valige tuulemüra vähendamiseks määrang [Enable/Luba]. See aktiveeritakse ainult kaamera seesmise mikrofoni kasutamisel. Tuulefiltri kasutamisel vähendatakse ka osade madalate bassihelide tugevust.

Summuti

Vähendab automaatselt helimoonutusi, mis on põhjustatud tugevast mürast. Isegi kui [Sound rec./Heli salvestus] on seatud enne salvestamise alustamist olekusse [Auto/Automaatne] või [Manual/Käsitsi], võidakse väga valju heli korral salvestada heli moonutatult. Sellisel juhul soovitame valida määranguks [Enable/Luba].

 • Microphone (Mikrofon)

  Tavaliselt salvestab kaamera seesmine mikrofon heli monohelina.

  Kaamera välise mikrofoni SISEND-liidesega 3,5 mm minipistikuga välise mikrofoni () ühendamisel kasutatakse seesmise mikrofoni asemel välist mikrofoni. Soovitame kasutada stereo-suunamikrofoni DM-E1 (eraldi müügil).

 • Kõrvaklapid

  Kui ühendate kaamera kõrvaklappide liidesega () 3,5 mm minipistikuga kõrvaklapid (eraldi müügil), siis saate kuulata video salvestamise ajal heli. Kõrvaklappide helitugevuse reguleerimiseks vajutage nuppu Q (kiirvalik), valige [Kõrvaklappide liides], ning kasutage reguleerimiseks valijat Valimisketas (valija) või Kiirvalikuketas 2 või vajutage üldvalijat Üldvalija vasakule või paremale ().

  Saate kasutada kõrvaklappe ka video taasesitusel.