Kiirvalik

Saate otse ja intuitiivselt valida ja määrata kuvatavaid määranguid.

  1. Vajutage nuppu Q (kiirvalik) (10 s taimer).

  2. Valige määratav üksus ning tehke soovitud valik.

    • Üksuse valimiseks keerake valijat Kiirvalikuketas 1 või vajutage valijat Üldvalija üles või alla.
    • Määrangu reguleerimiseks keerake valijat Valimisketas (valija) või Kiirvalikuketas 2 või vajutage valijat Üldvalija vasakule või paremale. Osade üksuste määramiseks tuleb vajutada pärast seda nuppu.
    • Ülaltoodud menüüst üksuse valimiseks vajutage valijat Üldvalija vertikaalselt või horisontaalselt.
    • Määrangu reguleerimiseks keerake valijat Valimisketas (valija), Kiirvalikuketas 1 või Kiirvalikuketas 2. Osade üksuste määramiseks tuleb vajutada pärast seda nuppu.