Fookuse kahvel

Teravustamise kahvel võimaldab kasutada sarivõtet teravustamiskauguse automaatse muutmisega pärast esimest võtet. Nendest piltidest on võimalik luua sügavuse liitmise funktsiooni toega rakenduse (nt Digital Photo Professional (EOS-tarkvara)) abil üks pilt, mis on terav laias alas.

 1. Valige [Võtted: Focus bracketing/Võtted: Fookuse kahvel].

 2. Määrake [Focus Bracketing/Fookuse kahvel].

  • Valige [Enable/Luba].
 3. Määrake [Number of shots/Võtete arv].

  • Määrake ühe võtte kohta tehtavate piltide arv.
  • Saab määrata vahemikust [2]–[999].
 4. Määrake [Focus increment/Fookuse samm].

  • Määrake fookuse nihke määr. Määra reguleeritakse automaatselt vastavalt võttel kasutatavale ava väärtusele.

   Suuremad avaväärtused tõstavad fookuse nihke ulatust, mille tulemusel katab fookuse kahvel sama fookuse sammu ja võtete arvu kasutamisel laiemat vahemikku.

  • Pärast määrangute tegemise lõpetamist vajutage SET.
 5. Määrake [Exposure smoothing/Säri silumine].

  • Fookuse kahvli kasutamisel pildi heledustaseme muudatuste vähendamiseks valige määrangu [Exposure smoothing/Säri silumine] olekuks [Enable/Luba], mis korrigeerib erinevusi kuvatava ning tegeliku avaväärtuse (avaarvu) vahel igas fookuse asendis.
 6. Pildistage.

  • Võtete salvestamiseks uude kausta puudutage [Kausta loomine] ja valige [OK].
  • Teravustage soovitud fookusvahemiku kaamerapoolsesse asendisse, seejärel vajutage päästikunupp lõpuni alla.
  • Võtte alustamisel laske päästikunupp lahti.
  • Kaamera kasutab pildistamiseks sarivõtet ning nihutab teravust lõpmatuse poole.
  • Pildistamine lõpeb pärast määratud arvu piltide tegemist või fookusvahemiku kaugemas asendis.

Hoiatus

 • Fookuse kahvli funktsioon on mõeldud kasutamiseks statiivilt pildistamisel.
 • Soovitame pildistada lai vaatenurgaga. Pärast sügavuse liitmise funktsiooni kasutamist saate vajadusel pilti kärpida.
 • Lisateavet selle funktsiooniga ühilduvate objektiivide kohta leiate Canoni veebisaidilt.
 • Järgmiste objektiivide kasutamisel määrake [Exposure smoothing/Säri silumine] olekusse [Disable/Keela], sest need võivad põhjustada muudatusi pildi heledustasemes.
  • EF100mm f/2.8L Macro IS USM
  • EF180mm f/3.5L Macro USM
  • EF-S60mm f/2.8 Macro USM
 • Sobilikud [Focus increment/Fookuse samm] määrangud sõltuvad võtteobjektist. Sobimatu [Focus increment/Fookuse samm] määrang võib põhjustada liitpildi ebaühtlust või võte võib kesta seoses rohemate võtete tegemisega kauem. Sobiliku [Focus increment/Fookuse samm] määrangu määramiseks tehke mõned testvõtted.
 • Kui määrasite palju pilte, siis võib piltide liitmine kesta kauem.
 • Välguga pildistamine ei ole võimalik.
 • Vilkuva valgusega pildistamisel võivad pildid jääda ebaühtlased. Sellisel juhul lühendage paremate tulemuste saamiseks säriaega.
 • Kui objektiivi teravustamisreĹžiimi lüliti on asendis MF, siis fookuse kahvli funktsiooni ei saa kasutada.
 • Poolelioleva võtte tühistamine võib põhjustada viimasel pildil probleeme. Kui liidate pilte programmis Digital Photo Professional, siis vältige viimase pildi kasutamist.

Märkus

 • Soovitame kasutada statiivi, distantspäästikut (eraldi müügil, ) või juhtmeta distantspäästikut (eraldi müügil, ).
 • Parimate tulemuste saamiseks määrake avaarvuks enne võtet f/5.6–11.
 • Üksikasjad, nagu säriaeg, avaarv ja ISO-valgustundlikkus, määratakse esimese võtte tingimuste alusel.
 • Võtte tühistamiseks vajutage uuesti päästikunupp lõpuni alla.
 • Toitelüliti lülitamisel asendisse valitakse [Focus bracketing/Fookuse kahvel] olekuks [Disable/Keela].