Võtterežiim

Selles peatükis kirjeldatakse võtterežiime.