Av: ava etteandega automaatsäri

Selles režiimis määrate soovitud avaarvu ja kaamera määrab vastavalt objekti heledusele standardsärituse saavutamiseks automaatselt säriaja. Suurem avaarv (väiksem ava) võimaldab teravalt jäädvustada suuremat osa võtteobjekti ees- ja tagaplaanist. Samas väiksem avaarv (suurem ava) võimaldab jätta võtteobjekti ees- ja tagaplaanist osa hägusaks ning teravustada ainult soovitud osa.

[Ava etteandega automaatsäri] tuleneb sõnadest Aperture value (avaarv).

Hägune tagaplaan

(Väikese avaarvuga: f/5.6)

Terav esi- ja tagaplaan

(Suure avaarvuga: f/32)

 1. Määrake võtterežiimiks [Ava etteandega automaatsäri].

  • Vajutage nuppu MODE, seejärel valige valijaga Valimisketas (valija) ekraanilt [Ava etteandega automaatsäri].
 2. Määrake sobiv avaarv.

  • Keerake selle määramiseks valijat Valimisketas (valija).
 3. Teravustage võtteobjekt.

  • Vajutage päästikunupp pooleldi alla.
  • Säriaeg määratakse automaatselt.
 4. Kontrollige näite ja sooritage võte.

  • Seni kui säriaeg ei vilgu, kasutab kaamera standardsäritust.

Hoiatus

 • Kui säriaeg “30"” vilgub, siis jääb pilt alasäritatuks.

  Kasutage avaarvu vähendamiseks (ava suuremaks tegemiseks) valijat Valimisketas (valija), kuni säriaeg enam ei vilgu või suurendage ISO-valgustundlikkust.

 • Kui säriaeg “1/8000” vilgub, siis jääb pilt ülesäritatuks.

  Kasutage avaarvu suurendamiseks (ava väiksemaks tegemiseks) valijat Valimisketas (valija), kuni säriaeg enam ei vilgu või vähendage ISO-valgustundlikkust.

Märkus

 • Avaarvu näit

 • Mida suurem on avaarv, seda väiksem on ava suurus. Kuvatavad avaarvud (ava suurused) sõltuvad kasutatavast objektiivist. Kui kaameraga ei ole objektiivi ühendatud, kuvatakse ava suurusena “F00”.

Teravussügavuse kontroll

Teravussügavuse (sobiliku teravustamise vahemiku) visuaalseks kontrolliks enne võtet ning objektiivis valitud avaarvu rakendamiseks vajutage teravussügavuse kontrolli nupule.

Märkus

 • Mida suurem on avaarv, seda suurem ala jäädvustatakse teravalt, esiplaanilt taustani.
 • Teravussügavuse efekti saab selgelt näha, kui muudate avaarvu ning vajutate teravussügavuse kontrolli nupule.
 • Kui hoiate all teravussügavuse kontrolli nuppu, siis säri lukustatakse.