Διαμόρφωση ποιότητας εικόνας Άμεσης προβολής από απόσταση

EOS-1D X Mark III1D X Mark IIR3R5R5 CR6R6 Mark IIR7R8R10R50

Η ρύθμιση σε [Low/Χαμηλή] ενδέχεται να βελτιώσει την απόκριση της εμφάνισης Άμεσης προβολής. Αυτό συνιστάται κατά την προβολή θεμάτων που κινούνται γρήγορα στο παράθυρο Άμεσης προβολής από απόσταση.

  1. Κάντε κλικ στο [Διαμόρφωση] στο παράθυρο λήψης.

  2. Κάντε κλικ στο στοιχείο [LV quality settings/Ρυθμίσεις ποιότητας Άμεσης προβολής].

  3. Ορίστε την ποιότητα της εικόνας.

    • Κάντε κλικ στο [OK], για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου.