Εικόνες μετάδοσης

Μπορείτε να κάνετε ζωντανή μετάδοση εικόνων από τη μηχανή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ασύρματο τηλεχειριστήριο BR-E1 (πωλείται ξεχωριστά) μόνο κατά τη μετάδοση. Λάβετε υπόψη ότι, πριν από τη μετάδοση, θα χρειαστεί να πραγματοποιήσετε ζεύξη της μηχανής με το ασύρματο τηλεχειριστήριο BR-E1 ().

Προσοχή

 • Ελέγξτε εκ των προτέρων τις απαιτήσεις μετάδοσης του YouTube στον ιστότοπο του YouTube.

Προετοιμασία μετάδοσης

Διαμορφώστε τη λειτουργία «Ζωντανή ροή» στη μηχανή για να ενεργοποιήσετε τη μετάδοση από τη μηχανή.

 • Καταχωρίστε τη μηχανή στον ιστότοπο image.canon και ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης της μηχανής όπως περιγράφονται στην ενότητα Σύνδεση στον ιστότοπο image.canon.
 • Ολοκληρώστε τις απαραίτητες ρυθμίσεις μετάδοσης στον ιστότοπο YouTube.
 • Για οδηγίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο YouTube.

Βήματα στον υπολογιστή ή στο smartphone

 1. Ενεργοποιήστε τη μετάδοση YouTube.

  • Εμφανίστε την οθόνη ρυθμίσεων για τις συνδεδεμένες υπηρεσίες Web που χρησιμοποιούνται με τον ιστότοπο image.canon.
  • Δίπλα στο στοιχείο [YouTube], κάντε κλικ ή αγγίξτε [Σύνδεση].
  • Συνδεθείτε στο YouTube και επιτρέψτε την πρόσβαση στον ιστότοπο image.canon.

Βήματα στη μηχανή

 1. Συνδεθείτε στον ιστότοπο image.canon.

  • Για οδηγίες σχετικά με τη σύνδεση στον ιστότοπο image.canon, ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση στον ιστότοπο image.canon.
  • Προστίθεται ένα εικονίδιο [Ζωντανή ροή] όταν η μηχανή συνδεθεί στον ιστότοπο image.canon.
  • Αν το εικονίδιο [Ζωντανή ροή] δεν λειτουργεί, ανατρέξτε στην ενότητα Βήματα στον υπολογιστή ή στο smartphone και ελέγξτε τις ρυθμίσεις του YouTube. Μετά τη ρύθμιση, η επιλογή της λειτουργίας [Ζωντανή ροή] ενεργοποιεί το εικονίδιο.

Προσοχή

 • Μετάδοση

 • Το YouTube είναι η μόνη υπηρεσία μετάδοσης που υποστηρίζεται από αυτήν τη μηχανή.
 • Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μετάδοσης, πρέπει πρώτα να ολοκληρώσετε την εγγραφή στον ιστότοπο image.canon.
 • Η μετάδοση YouTube υπόκειται σε αλλαγές, αναστολή ή τερματισμό χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
 • Η Canon δεν φέρει καμία ευθύνη για τις υπηρεσίες τρίτων όπως η μετάδοση YouTube.
 • Καμία εικόνα δεν καταγράφεται στην κάρτα κατά τη μετάδοση (αλλά πρέπει να υπάρχει κάρτα στη μηχανή).
 • Οι εικόνες μεταδίδονται με ταχύτητα περίπου 6 Mbp είτε για Full HD29,97 fps (NTSC) είτε για 29,97 fps25,00 fps (PAL).
 • Οι εικόνες μεταδίδονται οριζόντια, ανεξάρτητα από τη ρύθμιση [Διαμόρφωση: Προσθ. πληρ.περ.].
 • Ο ήχος ενδέχεται να είναι θορυβώδης κατά τη μετάδοση. Ελέγξτε για θορυβώδη ήχο εκ των προτέρων με χρήση του [PRVW] (), για παράδειγμα. Αν ο θόρυβος από το εξωτερικό μικρόφωνο είναι ενοχλητικός, δοκιμάστε να το τοποθετήσετε στην αριστερή πλευρά της μηχανής ( πλευρά υποδοχής ΕΙΣΟΔΟΥ εξωτερικού μικροφώνου) όσο το δυνατόν πιο μακριά από τη μηχανή.
 • Δεν είναι δυνατό να γίνει ζεύξη της μηχανής με το ασύρματο τηλεχειριστήριο BR-E1 (πωλείται ξεχωριστά, ) μετά τη ρύθμιση της μετάδοσης.
 • Το ασύρματο τηλεχειριστήριο BR-E1 δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενώ είναι συνδεδεμένο στη μηχανή μέσω Wi-Fi αν δεν γίνεται μετάδοση.
 • Ο τηλεχειρισμός από smartphone δεν είναι δυνατός κατά τη μετάδοση.

Ζωντανή μετάδοση

Μπορείτε επίσης να κάνετε μετάδοση χρησιμοποιώντας τη μηχανή για να επιλέξετε ένα συμβάν που έχετε ρυθμίσει εκ των προτέρων στον ιστότοπο YouTube (εισαγάγετε την ώρα και τον τίτλο της μετάδοσης).

 1. Ολοκληρώστε τις ρυθμίσεις του συμβάντος στον ιστότοπο YouTube.

  • Για οδηγίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο YouTube.
 2. Τοποθετήστε τον επιλογέα κατάστασης στη θέση Ταινίες.

  • Μπορείτε να επιλέξετε μια κατάσταση εγγραφής ταινίας ().
 3. Ξεκινήστε τη μετάδοση.

  • Στην οθόνη [Ασύρματες λειτουργίες: Σύνδεση Wi-Fi/Bluetooth], επιλέξτε [Ζωντανή ροή].
  • Αν εμφανιστεί το ιστορικό (), αλλάξτε οθόνη με τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου ή το στοιχείο Επιλογέας Πολλαπλών χρήσεων, όπως απαιτείται.
 4. Ελέγξτε τους όρους της υπηρεσίας.

  • Διαβάστε το συμφωνητικό άδειας χρήσης και επιλέξτε [Συμφωνώ].
 5. Επιλέξτε ένα συμβάν.

  • Επιλέξτε ένα συμβάν που έχετε προσθέσει από τον ιστότοπο του YouTube εκ των προτέρων.
  • Στη λίστα υπάρχουν έως 20 συμβάντα.

  Σημείωση

  • Αν εμφανιστούν μηνύματα που υποδεικνύουν ότι δεν είναι δυνατή η έναρξη της μετάδοσης, το συμβάν δεν έχει καταχωριστεί ακόμα. Προσθέστε το συμβάν από τον ιστότοπο YouTube.
 6. Ελέγξτε τα στοιχεία της μετάδοσης.

  • Επιλέξτε [ΟΚ].
 7. Επιλέξτε [ΟΚ].

 8. Επιλέξτε [PRVW] ή [LIVE].

  • Η επιλογή [PRVW] (Προεπισκόπηση) σάς επιτρέπει να δοκιμάσετε τη μετάδοση χωρίς να δημοσιεύσετε εικόνες. Είναι χρήσιμο για τον έλεγχο των εικόνων πριν από τη μετάδοση.
  • Η επιλογή [LIVE] (Ζωντανά) σάς επιτρέπει να ξεκινήσετε αμέσως τη μετάδοση.
 9. Ξεκινήστε την προεπισκόπηση ή τη μετάδοση.

  • Διαμορφώστε δυνατότητες εγγραφής, όπως θα κάνατε με μια τυπική εγγραφή ταινίας.
  • Όταν είστε έτοιμοι, πατήστε το πλήκτρο λήψης ταινίας.
  • Η προεπισκόπηση ή η μετάδοση ξεκινά αυτόματα μετά την εμφάνιση των στοιχείων [Προετοιμ. για προεπισκ.] ή [Προετοιμασία για ροή].
  • Τα στοιχεία [PRVW] ή [LIVE] εμφανίζονται στην επάνω δεξιά πλευρά κατά την προεπισκόπηση ή τη μετάδοση, αντίστοιχα.
  • Ο χρόνος που έχει παρέλθει από τη στιγμή που πατήσατε το πλήκτρο λήψης ταινίας εμφανίζεται στην οθόνη προεπισκόπησης/μετάδοσης (1). Για τη μετάδοση, εμφανίζεται επίσης ο αριθμός των θεατών (2).
  • Ελέγξτε τον ιστότοπο YouTube για να δείτε πώς εμφανίζεται η εικόνα μετάδοσης.
 10. Σταματήστε την προεπισκόπηση ή τη μετάδοση.

  • Πατήστε ξανά το πλήκτρο λήψης ταινίας για να σταματήστε την προεπισκόπηση ή τη μετάδοση.
  • Μετά την προεπισκόπηση της εικόνας, επιστρέψτε στο βήμα 8 και επιλέξτε το στοιχείο [LIVE] για να ξεκινήσει η μετάδοση.
 11. Κλείστε την κατάσταση μετάδοσης.

  • Πατήστε το πλήκτρο MENU και κατόπιν επιλέξτε [ΟΚ].

Προσοχή

 • Θα χρειαστεί λίγος χρόνος πριν ξεκινήσει η μετάδοση στο βήμα 9. Μην κάνετε καμία ενέργεια χειρισμού στη μηχανή ενώ εμφανίζεται το μήνυμα.
 • Σε περίπτωση προβλημάτων οθόνης (κατεστραμμένοι χαρακτήρες) στη μηχανή για κείμενο που εισαγάγατε στον ιστότοπο YouTube, καταχωρίστε ξανά το κείμενο από τον ιστότοπο YouTube σε μορφή ASCII (γράμματα ή αριθμοί ενός byte).