Αποστολή εικόνων σε μια υπηρεσία Web

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος αποστολής εικόνων στην υπηρεσία image.canon.

Σύνδεση στον ιστότοπο image.canon

Συνδέστε τη μηχανή με το image.canon για να στείλετε εικόνες απευθείας από τη μηχανή.

 • Απαιτείται smartphone με πρόγραμμα περιήγησης και σύνδεση στο Internet.
 • Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών image.canon και για λεπτομέρειες σχετικά με τις χώρες και περιοχές στις οποίες είναι διαθέσιμες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της υπηρεσίας image.canon (https://image.canon/).
 • Ενδέχεται να ισχύουν χωριστές χρεώσεις για τη σύνδεση ISP και το σημείο πρόσβασης.

Βήματα στη μηχανή (1)

 1. Επιλέξτε [Ασύρματες λειτουργίες: Σύνδεση Wi-Fi/Bluetooth].

 2. Επιλέξτε [Υπηρεσία WebΑποστολή στο image.canon].

 3. Επιλέξτε [Σύνδεση].

 4. Επιλέξτε [ΟΚ].

 5. Σαρώστε τον κωδικό QR με την ειδική εφαρμογή.

  • Επιλέξτε [ΟΚ].
 6. Δημιουργήστε σύνδεση Wi-Fi.

 7. Επιβεβαιώστε ότι ο αριθμός εμφανίζεται στην ειδική εφαρμογή.

  • Επιλέξτε [ΟΚ].
 8. Επιλέξτε [ΟΚ].

  • Το εικονίδιο [Υπηρεσία Web] αλλάζει σε [Σύνδεση σε υπηρεσία Web].

Βήματα στον υπολογιστή ή στο smartphone

 1. Ρυθμίστε τη σύνδεση web της μηχανής.

  • Ακολουθήστε τις οδηγίες για να ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις στη σελίδα ρυθμίσεων σύνδεσης web της μηχανής.

Αυτόματη μεταφορά εικόνων

Οι εικόνες αποστέλλονται αυτόματα στον ιστότοπο όταν ξεκινά η μηχανή (ή επανέρχεται μετά από αυτόματη απενεργοποίηση). Τα πρωτότυπα αρχεία εικόνων που αποστέλλονται στο image.canon διατηρούνται για 30 ημέρες, χωρίς περιορισμούς αποθήκευσης, και μπορούν να μεταφορτωθούν σε υπολογιστές ή να μεταφερθούν σε άλλες υπηρεσίες Web.

 • Η αποστολή δεν είναι δυνατή κατά τη λήψη με χρονόμετρο μεσοδιαστημάτων.
 1. Επιλέξτε [Ασύρματες λειτουργίες: Σύνδεση Wi-Fi/Bluetooth].

 2. Επιλέξτε [Σύνδεση σε υπηρεσία WebΑποστολή στο image.canon].

  • Αν εμφανιστεί το ιστορικό (), αλλάξτε οθόνη με τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου ή το στοιχείο Επιλογέας Πολλαπλών χρήσεων, όπως απαιτείται.
 3. Ρυθμίστε την επιλογή [Αυτόματη αποστολή] σε [Ενεργ.].

 4. Ορίστε [Πληκτρολ για αποστ].

  • Στην περιοχή [Πληκτρολ για αποστ], μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο των εικόνων που θα αποσταλούν.