Κλείδωμα έκθεσης (Κλείδωμα AE)

Μπορείτε να κλειδώσετε την έκθεση, όταν θέλετε να διαχωρίσετε την εστίαση από την έκθεση ή όταν θέλετε να καταγράψετε πολλαπλές λήψεις με την ίδια ρύθμιση έκθεσης. Πατήστε το πλήκτρο Κλείδωμα AE για να κλειδώσετε την έκθεση και κατόπιν αλλάξτε το κάδρο και τραβήξτε τη φωτογραφία. Αυτή η λειτουργία ονομάζεται «κλείδωμα AE» (κλείδωμα αυτόματης έκθεσης). Είναι χρήσιμη για τη φωτογράφιση θεμάτων με οπίσθιο φωτισμό κ.λπ.

 1. Εστιάστε στο θέμα.

  • Πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του.
  • Θα εμφανιστεί η τιμή έκθεσης.
 2. Πατήστε το πλήκτρο Κλείδωμα AE (Χρονόμετρο 8 δευτ.).

  • Το εικονίδιο [Κλείδωμα AE] εμφανίζεται στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης, υποδεικνύοντας ότι η έκθεση είναι κλειδωμένη (Κλείδωμα AE).
  • Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο Κλείδωμα AE, κλειδώνεται η τρέχουσα ρύθμιση έκθεσης.
 3. Αλλάξτε το κάδρο και τραβήξτε τη φωτογραφία.

  • Εάν θέλετε να τραβήξετε περισσότερες φωτογραφίες διατηρώντας το κλείδωμα AE, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Κλείδωμα AE και πατήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε κι άλλη φωτογραφία.

Σημείωση

 • Δεν είναι δυνατή η χρήση του κλειδώματος AE για εκθέσεις λυχνίας.

Εφέ κλειδώματος AE

Κατάσταση φωτομέτρησης Επιλογή σημείου AF
Αυτόματη επιλογή Χειροκίνητη επιλογή
Μέτρηση με συνολική αποτίμηση Η έκθεση με επίκεντρο το εστιασμένο σημείο AF είναι κλειδωμένη. Η έκθεση με επίκεντρο το επιλεγμένο σημείο AF είναι κλειδωμένη.
Μερική μέτρησηΜέτρηση σημείουΦωτομέτρηση ΜΟ ως προς κέντρο Η έκθεση κέντρου βάρους είναι κλειδωμένη.

Η έκθεση κέντρου βάρους είναι κλειδωμένη όταν έχει οριστεί η ρύθμιση [Μέτρηση με συνολική αποτίμηση] με τη μηχανή διαμορφωμένη για χειροκίνητη εστίαση ().