Κατάσταση φωτομέτρησης

Είναι διαθέσιμες τέσσερις μέθοδοι (καταστάσεις φωτομέτρησης) για τη μέτρηση της φωτεινότητας του θέματος. Κανονικά, συνιστάται η χρήση φωτομέτρησης με συνολική αποτίμηση. Η μέτρηση με συνολική αποτίμηση ορίζεται αυτόματα στις καταστάσεις της Βασικής ζώνης (εκτός από την κατάσταση Δημιουργικά φίλτρα: Εφέ fish-eye που χρησιμοποιεί φωτομέτρηση ΜΟ ως προς κέντρο).

 1. Επιλέξτε [Λήψη: Κατ. μέτρησης].

 2. Κάντε μια επιλογή.

 • Μέτρηση με συνολική αποτίμηση: Μέτρηση με αποτίμηση

  Κατάσταση φωτομέτρησης γενικής χρήσης κατάλληλη ακόμη και για θέματα με οπίσθιο φωτισμό. Η μηχανή καθορίζει αυτόματα την έκθεση ανάλογα με τη σκηνή.

 • Μερική μέτρηση: Μερική μέτρηση

  Είναι κατάλληλη όταν υπάρχουν συνθήκες έντονου φωτισμού γύρω από το θέμα λόγω οπίσθιου φωτισμού κ.λπ. Η περιοχή μερικής μέτρησης υποδεικνύεται στην οθόνη.

 • Μέτρηση σημείου: Μέτρηση σημείου

  Αποτελεσματική για τη μέτρηση ενός συγκεκριμένου τμήματος του θέματος. Η περιοχή μέτρησης σημείου υποδεικνύεται στην οθόνη.

 • Φωτομέτρηση ΜΟ ως προς κέντρο: ΜΟ ως προς κέντρο

  Η φωτομέτρηση σε όλη την οθόνη υπολογίζεται κατά μέσο όρο, αλλά το κέντρο της οθόνης έχει μεγαλύτερη βαρύτητα στον σχετικό υπολογισμό.

Προσοχή

 • Με την επιλογή Μέτρηση με συνολική αποτίμηση (μέτρηση με συνολική αποτίμηση), αν πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του κατά τη λήψη με [One-Shot AF], η τιμή έκθεσης κλειδώνει (κλείδωμα AE). Με την επιλογή Μερική μέτρηση (μερική μέτρηση), Μέτρηση σημείου (μέτρηση σημείου) ή Φωτομέτρηση ΜΟ ως προς κέντρο (φωτομέτρηση ΜΟ ως προς κέντρο), η έκθεση ρυθμίζεται τη στιγμή λήψης της εικόνας (χωρίς να κλειδωθεί η τιμή έκθεσης όταν πατηθεί το κουμπί κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του).
 • Με την επιλογή [Εξειδικευμένες ρυθμίσεις: Κατάστ μέτρ κλειδ AE μετά εστ] (), μπορείτε να καθορίσετε εάν θα κλειδώνει ή όχι η έκθεση (κλείδωμα AE) κατά την εστίαση των θεμάτων με One-Shot AF.