Κατάσταση νυχτερινής σκηνής χωρίς τρίπoδο

Η κατάσταση [Νυχτερινή σκηνή χωρίς τρίπoδο] (Νυχτ. Σκηνή Χωρίς Τρίπoδο) ενεργοποιεί τη λήψη χωρίς τρίποδο για νυχτερινές σκηνές. Σε αυτήν την κατάσταση λήψης, για κάθε φωτογραφία λαμβάνονται τέσσερις διαδοχικές λήψεις και καταγράφεται η τελική εικόνα με μειωμένη αστάθεια μηχανής.

Συμβουλές Συμβουλές λήψης

 • Κρατήστε σταθερά τη μηχανή.

  Κρατήστε τους αγκώνες κοντά στο σώμα σας για να κρατήσετε σταθερά τη μηχανή (). Σε αυτήν την κατάσταση, τέσσερις λήψεις ευθυγραμμίζονται και συγχωνεύονται σε μία εικόνα, αλλά εάν υπάρχει σημαντική απόκλιση σε οποιαδήποτε από τις τέσσερις λήψεις λόγω αστάθειας μηχανής, ενδέχεται να μην ευθυγραμμιστούν σωστά στην τελική εικόνα.

Προσοχή

 • Σε σύγκριση με άλλες καταστάσεις λήψης, η περιοχή εικόνας θα είναι μικρότερη.
 • Δεν μπορεί να οριστεί η ρύθμιση ποιότητας εικόνας RAW.
 • Η φωτογράφιση με φλας δεν είναι διαθέσιμη.
 • Η αυτόματη εστίαση τη νύχτα ή σε σκοτεινές σκηνές μπορεί να είναι δύσκολη όταν τα φωτεινά σημεία βρίσκονται εντός του σημείου AF. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ορίστε την κατάσταση εστίασης σε MF () και εστιάστε χειροκίνητα.
 • Η φωτογράφιση κινούμενων θεμάτων μπορεί να δημιουργήσει είδωλα λόγω της κίνησης ή σκοτεινά σημεία γύρω από το θέμα.
 • Η ευθυγράμμιση των εικόνων μπορεί να μην γίνει σωστά όταν υπάρχουν επαναλαμβανόμενα μοτίβα (πλέγματα, ραβδώσεις κ.λπ.), επίπεδες ή μονοτονικές εικόνες ή όταν υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις θέσης μεταξύ των εικόνων λόγω αστάθειας της μηχανής.
 • Χρειάζεται να μεσολαβήσει κάποιος χρόνος για την εγγραφή των εικόνων στην κάρτα καθώς συγχωνεύονται μετά τη λήψη. Η ένδειξη «BUSY» εμφανίζεται στην οθόνη κατά την επεξεργασία των εικόνων, και η λήψη είναι δυνατή μόνο μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας.
 • Οι λήψεις θα φαίνονται ελαφρώς διαφορετικές από την εικόνα προεπισκόπησης που εμφανίζεται στην οθόνη.