Καρτέλες μενού: AF (εγγραφή ταινίας)

Σημείωση

  • Κατά τη χρήση φακών χωρίς διακόπτη κατάστασης εστίασης, εμφανίζεται η επιλογή [Κατάστ. εστίασης] στην καρτέλα [Αυτόματη εστίαση1].