Optage film

Du kan fjernoptage film.

 • Sørg for inden optagelse, at der er et kort i kameraet. Filmoptagelse ikke mulig, medmindre der er isat et kort.
 • Funktioner, der kan konfigureres, afhænger af det tilsluttede kamera.
 • Videosnapshots kan ikke optages.
 • Se instruktionsmanualen til det tilsluttede kamera for at få yderligere oplysninger om forholdsregler og tilgængelige funktioner.
 • Filmoptagelse understøttes ikke på EOS R5 C.
 1. Klik på [Film] i indspilningsvinduet.

  • For kameraer med en knap til Live View-optagelse/filmoptagelse er EU i filmoptagelsestilstand, når knappen er indstillet til Film, og Remote Live View window (vinduet Live view-fjernoptagelse) er vist.
  • Når du først har klikket på [Film], kan kameraet ikke længere styres direkte. Hvis du vil bruge kameraet direkte, skal du klikke på [Film] igen eller lukke [Remote Live View window/vinduet Live view-fjernoptagelse].
 2. Klik på [Opsæt].

 3. Konfigurér indstillingsmenuen.

  • Klik på [Live View/Movie func. set./Live view/filmfunk.indst.] for at konfigurere filmoptagelsens størrelse og andre indstillinger.

  • For EOS-1D X eller 1D C indstilles [LV func. setting/Indstilling af LV-funk.] til [Movies/Film].
  • Konfigurér indstillinger efter behov, og klik derefter på [OK].
  • Du kan indstille billedkvaliteten for Remote Live View window (vinduet Live view-fjernoptagelse) ved at klikke på [LV quality settings/Indstillinger for LV-kvalitet], når denne indstilling vises ().

  • Konfigurér indstillinger efter behov, og klik derefter på [OK].
 4. Start optagelse.

  Klik på [Filmoptagelse] i Remote Live View window (vinduet Live view-fjernoptagelse). Klik på [Filmoptagelse] igen for at stoppe optagelsen.

  Forsigtig

  • Følgende handlinger er ikke tilgængelige, når [Digital zoom] er indstillet på EOS 80D, 77D, 760D, 850D, 250D, 800D eller 200D.

   • Visning af Live view-fjernoptagelse
   • Autofokus
   • Stillbilledoptagelse
   • Power Zoom-betjening
  • Filmoptagelse understøttes ikke på EOS 6D ved trådløs tilslutning.

  Bemærk

  • [Canon Log/Canon Log 3] og [Visningsassistent] vises i Remote Live View window (vinduet Live view-fjernoptagelse), når Canon Log er indstillet på et kamera, der er udstyret med denne funktion ().
  • Se instruktionsmanualen til EOS-kameraer, der er udstyret med denne funktion, for at få yderligere oplysninger om Canon Log.
  • Hvis du klikker på [Visningsassistent], når denne indstilling er vist, kan du få en tydeligere visning, der gør det lettere at kontrollere synsvinklen og andre detaljer. Vær opmærksom på, at det ikke har nogen betydning for optagelsen, hvis du klikker på [Visningsassistent].
  • Hvis [Download recorded movie files?/Overfør optagne filmfiler?] er vist, når du lukker Remote Live View window (vinduet Live view-fjernoptagelse), kan du klikke på [Download/Overfør], angive en destination og indtaste et navn til den fil, der skal overføres til computeren, og derefter klikke på [Download/Overfør].