Indstillinger for brugerdefinerede funktioner

Du kan tilpasse kamerafunktioner på fanen [Brugerdefinerede funktioner], så de passer til dine optagepræferencer. Alle indstillinger, du ændrer i forhold til standardværdierne, vises som blå.

[Brugerdefinerede funktioner1]

Eksponeringstrin

Du kan angive at bruge trin på 1/2-stop som trin for lukkertid, blændeværdi, eksponeringskompensation, AEB, flasheksponeringskompensation og FEB.

 • 1/3: 1/3-trin

 • 1/2: 1/2-trin

Bemærk

 • Visning, når der er indstillet til [1/2-trin], er som følger.

ISO-hastighedstrin

Du kan ændre de manuelle indstillinger af ISO-hastigheden til et fuldt stop.

 • 1/3: 1/3-trin
 • 1/1: 1-trin

Bemærk

 • Selvom [1-trin] er indstillet, vil ISO-hastigheden blive indstillet automatisk i intervaller på 1/3 trin, når ISO auto er indstillet.

Hastighed fra måling/ISO Auto

Du kan indstille statussen for ISO-hastighed, når lysmålingstimer slutter, i tilfælde hvor kameraet har justeret ISO-hastigheden under lysmåling eller under lysmålingstimer for betjening, med ISO auto i metoden [Program AE]/[Lukkerprioriteret AE]/[Blædeprioritet AE]/[Manuel eksponering]/[Bulb].

 • : Genopret Auto efter måling
 • : Bevar hastighed efter måling

Autoannullering af bracketing

Du kan angive, at AEB og hvidbalance-bracketing skal annulleres, når afbryderknappen er indstillet til Sluk.

 • ON: Aktivér
 • OFF: Deaktivér

Bracketingsekvens

AEB-optagelsessekvensen og hvidbalance-bracketingsekvensen kan ændres.

 • 0−+: 0, -, +
 • −0+: -, 0, +
 • +0−: +, 0, -
AEB Hvidbalance-bracketing
B/A-retning M/G-retning
0: Standardeksponering 0: Standard hvidbalance 0: Standard hvidbalance
−: Undereksponering −: Blå bias −: Magenta bias
+: Overeksponering +: Gul bias +: Grøn bias

Antal billeder m bracketing

Antallet af optagelser, der er taget med AEB og hvidbalance-bracketing kan ændres.

Når [Bracketingsekvens] er indstillet til [0, -, +], vil bracket-optagelserne blive taget som vist i følgende tabel.

 • 3: 3 skud
 • 2: 2 skud
 • 5: 5 skud
 • 7: 7 skud
(intervaller på 1 trin)
1. optagelse 2. optagelse 3. optagelse 4. optagelse 5. optagelse 6. optagelse 7. optagelse
3: 3 skud Standard (0) -1 +1
2: 2 skud Standard (0) ±1
5: 5 skud Standard (0) -2 -1 +1 +2
7: 7 skud Standard (0) -3 -2 -1 +1 +2 +3

Bemærk

 • Hvis [2 skud] er indstillet, kan du vælge siden + eller – ved indstilling af AEB-rækkevidden. Med hvidbalance-bracketing vil den 2. optagelse blive justeret mod den negative side for B/A- eller M/G-retningen.

Sikkerhedsskift

Hvis motivets lysstyrke ændres, og standardeksponeringen ikke kan opnås inden for autoeksponeringsrækkevidden, ændrer kameraet automatisk den manuelt valgte indstilling for at opnå standardeksponering. [Lukkertid/blænde] gælder for metoden [Lukkerprioriteret AE] eller [Blædeprioritet AE]. [ISO-hastighed] gælder for metoden [Program AE], [Lukkerprioriteret AE] eller [Blædeprioritet AE].

 • OFF: Deaktivér
 • Tv/Av: Lukkertid/blænde
 • ISO: ISO-hastighed

Bemærk

 • Sikkerhedsskift tilsidesætter enhver ændring af [ISO-område] eller [Mindste lukkertid] fra standardindstillinger i [Optagelse: ISO-hastighedsindstillinger], hvis standardeksponeringen ikke kan opnås.
 • Minimums- og maksimumgrænsen for sikkerhedsskiftet med ISO-hastigheden afgøres af [Automatisk område] (). Hvis den manuelt indstillede ISO-hastighed overstiger [Automatisk område], vil sikkerhedsskiftet træde i kraft op eller ned til den manuelt indstillede ISO-hastighed.
 • Sikkerhedsskiftet vil træde i kraft, hvis der er behov for det, selvom der anvendes flash.

[Brugerdefinerede funktioner2]

Samme ekspo. for ny blænde

Den maksimale blændeværdi kan falde (det laveste f/nummer kan stige) i metoden [Manuel eksponering] (manuel eksponeringsoptagelse) med ISO-hastighed indstillet manuelt (undtagen når den er indstillet til ISO Auto), hvis du (1) ændrer objektiver, (2) tilslutter en ectender eller (3) bruger et zoomobjektiv med en variabel maksimal blændeværdi. Denne funktion forhindrer den tilsvarende undereksponering ved at justere ISO-hastigheden eller lukkertiden (Tv-værdi) automatisk til at opretholde den samme eksponering som før (1), (2) eller (3).

Med [ISO-hastighed/Lukkerhast.] justeres ISO-hastigheden automatisk inden for ISO-området. Hvis eksponeringen ikke kan opretholdes ved at justere ISO-hastigheden, justeres lukkertiden (Tv-værdi) automatisk.

 • OFF: Deaktivér
 • ISO: ISO-hastighed
 • ISO/Tv: ISO-hastighed/Lukkerhast.
 • Tv: Lukkerhastighed

Forholdsregler

 • Reagerer ikke på ændringer i den effektive blændeværdi fra ændringer i forstørrelse, når der bruges makroobjektiver.
 • Kan ikke angive samme eksponering som før (1), (2) eller (3), hvis [ISO-hastighed] er indstillet, og eksponeringen kan ikke opretholdes ved hastigheder, der er indstillet i [ISO-område].
 • Kan ikke angive samme eksponering som før (1), (2) eller (3), hvis [Lukkerhastighed] er indstillet, og eksponeringen kan ikke opretholdes ved hastigheder, der er indstillet i [Brugerdefinerede funktioner: Indst. lukkertidsområde].
 • Lukkertiden er begrænset til 1/8000, når [Optagelse: Lukkermetode] er [Elektronisk] og [Samme ekspo. for ny blænde] er indstillet til [Lukkerhastighed] eller [ISO-hastighed/Lukkerhast.].

Bemærk

 • Svarer også til ændringer i det højeste f/nummer (mindste blænde).
 • Den originale eksponeringsindstilling gendannes, hvis du udfører (1), (2) eller (3) med [ISO-hastighed], [ISO-hastighed/Lukkerhast.] eller [Lukkerhastighed] indstillet og ikke justerer ISO-hastigheden, lukkertiden eller blændeværdien, før kameraet returneres til den originale tilstand før (1), (2) eller (3).
 • Lukkertiden kan ændre sig for at opretholde eksponering, hvis ISO-hastigheden stiger til en udvidet ISO-hastighed, når [ISO-hastighed] er indstillet.

AE lås målemetode efter fokus

For hver målingsmetode kan du angive, om du vil låse eksponeringen (AE-lås), når motiver er i fokus med One-Shot AF. Eksponeringen fastlåses, mens du bliver ved med at holde udløserknappen halvvejs nede. Vælg målingsmetoderne for AE-lås, og tilføj et flueben [Kontrollér]. Vælg [OK] for at registrere indstillingen.

Begræns optagemetoder

Du kan begrænse, hvilke optagelsesmetoder der er tilgængelige med knappen MODE.

Vælg tilgængelige optagelsesmetoder [Fleksibelt prioriteret AE/Program AE/Blædeprioritet AE/Manuel eksponering/Lukkerprioriteret AE/Bulb/Brugerdefineret optagelsesmetode 1/Brugerdefineret optagelsesmetode 2/Brugerdefineret optagelsesmetode 3], og tryk derefter på SET for at tilføje et flueben [Kontrollér]. Vælg [OK] for at registrere indstillingen.

Forholdsregler

 • Indstillingerne for de begrænsede optagelsesmetoder er ikke registreret i [Brugerdefineret optagelsesmetode 1], [Brugerdefineret optagelsesmetode 2] eller [Brugerdefineret optagelsesmetode 3].
 • Mærket [Kontrollér] kan ikke fjernes fra alle ni metoder samtidig.

Begræns målemetoder

Du kan begrænse, hvilke målingsmetoder der er tilgængelige med knappen Valg af flasheksponeringskompensation/målingsmetode.

Vælg tilgængelige målingsmetoder [Evaluerende måling/Partiel måling/Spotmåling/Centervægtet gennemsnitsmåling], og tryk derefter på SET for at tilføje et flueben [Kontrollér]. Vælg [OK] for at registrere indstillingen.

Forholdsregler

 • Mærket [Kontrollér] kan ikke fjernes fra alle fire metoder samtidig.

Måling brugt i manuel eks.

Du kan indstille den målingsmetode, der skal bruges i optagelsesmetoden [Manuel eksponering].

 • : Valgt målemetode

  Den aktuelle målingsmetode anvendes.

 • : Evaluerende måling
 • : Partiel måling
 • : Spotmåling
 • : Centervægtet gennemsn.

Forholdsregler

 • Indstilling af [Evaluerende måling / Partiel måling / Spotmåling / Centervægtet gennemsnitsmåling] vil forhindre dig i at vælge målingsmetoden ved at trykke på knappen Valg af flasheksponeringskompensation/målingsmetode i manuel eksponeringsoptagelse.

Indst. lukkertidsområde

Du kan indstille lukkertidsområdet for hver enkelt indstilling for [Optagelse: Lukkermetode]. I metoden [Fleksibelt prioriteret AE], [Lukkerprioriteret AE] eller [Manuel eksponering] kan du manuelt indstille lukkertiden i dit angivne område. I metoden [Program AE] og [Blædeprioritet AE] eller i metoden [Fleksibelt prioriteret AE] med lukkertid indstillet til [AUTO] indstilles lukkertiden automatisk inden for dit angivne område (undtagen for filmoptagelse). Vælg [OK] for at registrere indstillingen.

 • Mekanisk lukker/elek. 1. lukker

  • Laveste hastighed: Kan indstilles i et område på 30 sek.–1/4000 sek.
  • Højeste hastighed: Kan indstilles i et område på 1/8000 sek.–15 sek.
 • Elektronisk

  • Laveste hastighed: Kan indstilles i et område på 30 sek.–1/32000 sek.
  • Højeste hastighed: Kan indstilles i et område på 1/64000 sek.–15 sek.

Forholdsregler

 • Indstilling af [Højeste hastighed] til [Elektronisk] til 1/64000 begrænser ikke højeste hastighed end 1/8000 i metoden [Program AE] eller [Blædeprioritet AE].
 • Denne indstilling anvendes ikke på HP anti-flimmeroptagelse

Indstil blændeområde

Du kan indstille blændeværdiens område. I metoden [Fleksibelt prioriteret AE], [Blædeprioritet AE], [Manuel eksponering] eller [Bulb] kan du indstille blændeværdien manuelt inden for dit angivne område. I metoden [Program AE] og [Lukkerprioriteret AE] eller i metoden [Fleksibelt prioriteret AE] med blændeværdien indstillet til [AUTO] indstilles blændeværdien automatisk inden for dit angivne område. Vælg [OK] for at registrere indstillingen.

 • Maks. blænde

  Kan indstilles i et område på f/1.0-f/64.

 • Mindste blænde

  Kan indstilles i et område på f/91-f/1.4.

Bemærk

 • Det tilgængelige blændeværdiområde varierer afhængigt af objektivets minimums og maksimale brændeværdi.

[Brugerdefinerede funktioner3]

AE-mikrojustering

Forholdsregler

 • Normalt er denne justering ikke nødvendig. Udfør kun denne justering, hvis det er nødvendigt. Bemærk, at udførelse af denne justering kan forhindre dig i at opnå en passende eksponering.

Du kan finjustere standard eksponeringsniveauet. Effektiv, hvis billeder i optagelse med autoeksponering uden eksponeringskompensation synes oftest undereksponeret eller overeksponeret.

 • OFF: Deaktivér
 • ON: Aktivér

  For at få adgang til justeringsskærmen skal du vælge [Aktivér] og derefter trykke på knappen Q (Quick Control). Standardeksponering kan justeres i et interval på ±1 stop, i intervaller på 1/8 stop. Indstil på den positive side, hvis optagelser ofte er undereksponerede, og på den negative side, hvis de ofte er overeksponeret.

Forholdsregler

 • Det effektive rækkevidde for eksponeringskompensation, der er tilgængeligt i filmoptagelse, forbliver uændret, hvis du justerer standardeksponeringen med AE-mikrojustering, og kun standard eksponeringsniveauet ændres. En mængde af eksponeringskompensation svarende til mængden AE-mikrojustering anvendes ikke på resulterende billeder, hvis det effektive rækkevidde for eksponeringskompensation i filmoptagelse overskrides (f.eks. en mængde af eksponeringskompensation på +1 stop anvendes ikke, hvis AE-mikrojustering er indstillet til +1 stop og eksponeringskompensation til +3 stop).

Bemærk

 • Eksponeringskompensationen kan indstilles til ±3 stop fra den justerede standardeksponering for optagelse.

FE-mikrojustering

Forholdsregler

 • Normalt er denne justering ikke nødvendig. Udfør kun denne justering, hvis det er nødvendigt. Bemærk, at udførelse af denne justering kan forhindre dig i at opnå en passende flasheksponering.

Du kan finjustere standardflasheksponeringens niveau. Effektiv, hvis hovedmotiver i autoflash-optagelse uden flasheksponeringskompensation ofte synes undereksponeret eller overeksponeret.

 • OFF: Deaktivér
 • ON: Aktivér

  For at få adgang til justeringsskærmen skal du vælge [Aktivér] og derefter trykke på knappen Q (Quick Control). Standard flasheksponering kan justeres i et interval på ±1 stop, i intervaller på 1/8 stop. Indstil på den positive side, hvis hovedmotiver virker undereksponeret, eller på den negative side, hvis de virker overeksponeret.

Begræn. kont. optag.-tælling

Du kan begrænse den største bursthastighed for kontinuerlig optagelse, så mens du holder udløserknappen nede med kontinuerlig optagelse indstillet, stopper kameraet automatisk optagelse efter det angivne antal serieoptagelser.

Du kan indstille fra 99 til 2 eksponeringer. Tryk på knappen Slet for at returnere indstillingen til [Deaktivér].

Når [Deaktivér] er indstillet, kan kontinuerlig optagelse fortsætte op til den største bursthastighed, som er vist til højre i søgeren.

Begræns fremfør.tilstande

Du kan begrænse, hvilke fremføringsmetoder der er tilgængelige med knappen Valg af fremføringsmetode/AF-funktion.

Vælg tilgængelige fremføringsmetoder [Enkelt optagelse/Hurtig kontinuerlig optagelse plus/Hurtig kontinuerlig optagelse/Langsom kontinuerlig optagelse/Tilpas hurtig kontinuerlig optagelse/10-sekunder selvudløser/2-sekunder selvudløser], og tryk derefter på SET for at tilføje et flueben [Kontrollér]. Vælg [OK] for at registrere indstillingen.

Forholdsregler

 • [Kontrollér] kan ikke fjernes fra alle metoder samtidig.

[Brugerdefinerede funktioner4]

Main DialQuick Control Dial retning t. indst. af Tv/Av

Vælgerens drejeretning ved indstilling af lukkertid og blændeværdi kan vendes om.

Vender drejeretningen af vælgeren Kommandovælger, Quick Control-vælger 1 og Quick Control-vælger 2 i optagelsesmetoden [Manuel eksponering] og kun vælgeren Kommandovælger i andre optagelsesmetoder. Retningen af vælgeren Quick Control-vælger 1 og Quick Control-vælger 2 i metoden [Manuel eksponering] matcher retningen til den indstillede eksponeringskompensation med vælgerne Quick Control-vælger 1 og Quick Control-vælger 2 i metoderne [Program AE], [Lukkerprioriteret AE] og [Blædeprioritet AE].

 • Normal: Normal
 • Modsat retning: Modsat retning

retning t. indst. af Tv/Av

Drejeretning af RF-objektiv og kontrolring til objektivadapters blændeværdi kan vendes, når lukkertiden og blændeværdien indstilles.

 • Normal: Normal
 • Modsat retning: Modsat retning

Brugertilpas knapper

Du kan tildele ofte anvendte funktioner til kameraknapper, der er nemmere for dig at bruge. Forskellige funktioner, der kan bruges ved optagelse af stillbilleder eller film, kan tildeles til den samme knap.

 1. Vælg [Brugerdefinerede funktioner: Brugertilpas knapper].

 2. Vælg en kamerakontrol.

 3. Vælg en funktion, du vil tildele.

  • Tryk på SET for at indstille den.
  • Du kan konfigurere avancerede indstillinger for funktioner, der er mærket med [INFO] nederst til venstre på skærmen ved at trykke på knappen INFO.

Bemærk

 • [Brugerdefinerede funktioner: Brugertilpas knapper]-indstillingerne er ikke ryddet, også selvom du vælger [Brugerdefinerede funktioner: Slet alle brugerdef.(C.Fn)]. For at rydde indstillingerne skal du vælge [Brugerdefinerede funktioner: Slet brugertilpas. indstil.].

Funktioner, der kan tilpasses

AF

●: Standard ○: Kan tilpasses
Funktion Udløserknap halvt tryk Filmknap MODE-knap AF-ON Smart-kontrol AE-låseknap Knap til AF-punkt Knap til visning af dybdeskarphed Funktionsknap til objektiv Multifunktionsknap Multifunktionsknap 2 Knap til LCD-panelbelysning SET-knap Multikontrol
Start/stop sporing
Måling og AF start
AF-stop
AF-punkt valg
Direkte AF-punktvalg
Direkte AF-pkt.valg (under mål.)
*3
Indstil AF-punkt til midten
Skift til registreret AF-punkt*1
Skift til registreret AF-funk.*1
Direkte AF-områdevalg*1
One-Shot AF Servo AF*1
Flyt AF-punkt med øjenkontrol*1
Flyt. AF-p., start AF m. øj.kont.*1
*4
Øjenkontrol*1
Flyt. AF-p., mål., AF m. øj.kont.*1
Eye Detection AF*1
Eye Detection
Fokusmetode
Peaking
Fokusguide
Fremf.metode*1

1: Kan ikke tildeles som en funktion, der er tilgængelig under filmoptagelse.

3: Standard ved filmoptagelse.

4: Standard ved stillbilledoptagelse

Eksponeringskompensation

●: Standard ○: Kan tilpasses
Funktion Udløserknap halvt tryk Filmknap MODE-knap AF-ON Smart-kontrol AE-låseknap Knap til AF-punkt Knap til visning af dybdeskarphed Funktionsknap til objektiv Multifunktionsknap Multifunktionsknap 2 Knap til LCD-panelbelysning SET-knap Multikontrol
AE-lås, AF-stop
Måling start
AE-lås
*3
AE-lås (hold)
AE-lås (med tryk på knap)*1
*4
AE-lås/FE-lås*1
Slip AE-lås
Eks.komp. (hold knap, drej)
ISO-hastighed
Ind. ISO-hst.(hold knp,drej)
Flashudladning*1
FE-lås*1

1: Kan ikke tildeles som en funktion, der er tilgængelig under filmoptagelse.

3: Standard ved filmoptagelse.

4: Standard ved stillbilledoptagelse

Billede

●: Standard ○: Kan tilpasses
Funktion Udløserknap halvt tryk Filmknap MODE-knap AF-ON Smart-kontrol AE-låseknap Knap til AF-punkt Knap til visning af dybdeskarphed Funktionsknap til objektiv Multifunktionsknap Multifunktionsknap 2 Knap til LCD-panelbelysning SET-knap Multikontrol
Billedstørrelse valg*1
One-touch billedkvalitetsindst.*1
One-touch-billedkvalitet (hold)*1
Beskæring/billedformat*1
Auto Lighting Optimizer/
Auto belysnings-
optimering
Hvidbalance
Picture Style
Beskyt
Bedømmelse
Optagefunktion+kort/mappevalg

1: Kan ikke tildeles som en funktion, der er tilgængelig under filmoptagelse.

Film

●: Standard ○: Kan tilpasses
Funktion Udløserknap halvt tryk Filmknap MODE-knap AF-ON Smart-kontrol AE-låseknap Knap til AF-punkt Knap til visning af dybdeskarphed Funktionsknap til objektiv Multifunktionsknap Multifunktionsknap 2 Knap til LCD-panelbelysning SET-knap Multikontrol
Zebra*2
Filmoptagelse
Sæt Movie Servo AF på pause*2

2: Kan ikke tildeles som en funktion, der er tilgængelig under stillbilledoptagelse.

Handling

●: Standard ○: Kan tilpasses
Funktion Udløserknap halvt tryk Filmknap MODE-knap AF-ON Smart-kontrol AE-låseknap Knap til AF-punkt Knap til visning af dybdeskarphed Funktionsknap til objektiv Multifunktionsknap Multifunktionsknap 2 Knap til LCD-panelbelysning SET-knap Multikontrol
Flashindstillinger*1
Indstillinger for vælgerfunktion
Bladr ml indstillede funktioner
Kort tryk: Belysning af LCD
Langt tryk: Info.skift på LCD
Kort tryk: Info.skift på LCD
Langt tryk: Belysning af LCD
Belysning af LCD-panel
Informationsskift på LCD-panel
Optagemetode-
indstillinger
Manuel HF anti-flicker-opt.(tv)
Lydløs lukker-funktion*1
Skift fokus-/kontrolring
Skift til brug. optagemetode
*4
Visning af dybdeskarphed*1
Nulstil valgt emne i Fv-metode*1
Nulstil Tv/Av//ISO i Fv-metode*1
Quick Control-skærm
Forstør/reducér
Visning af billede
Forstør billeder under afspilning
Registrer/genkald optagefunk.*1
Menuvisning
StillsBeskæring/billedformat
Skift mellem beskær/bil.format
Touch udløser*1
Opret mappe*1
Opt.sø.sim.vis.hj.*1
Maksimér skærmlysstyrke (midl.)
Sluk for strøm
Skærm fra
Lås op, mens der trykkes på knap
Skift mellem VF/skærm
Netværksindstil.
Forstør/reducér-knap
Afspilningsknap
Info-knap
Slet-knap
Bedømmelsesknap
*3
Ingen funktion (deaktiveret)

1: Kan ikke tildeles som en funktion, der er tilgængelig under filmoptagelse.

3: Standard ved filmoptagelse.

4: Standard ved stillbilledoptagelse

Bemærk

 • [Funktionsknap til objektiv]: “AF-stopknap” eller “Objektivfunktion”-knap på superteleobjektiver udstyret med Image Stabilizer (Billedstabilisator).

Tilpas vælgere

Ofte anvendte funktioner kan tildeles til vælgerne Kommandovælger/Quick Control-vælger 1/Quick Control-vælger 2/Kontrolring.

 1. Vælg [Brugerdefinerede funktioner: Brugertilpas vælgere].

 2. Vælg en kamerakontrol.

 3. Vælg en funktion, du vil tildele.

  • Tryk på SET for at indstille den.
  • Du kan konfigurere avancerede indstillinger for funktioner, der er mærket med [INFO] nederst til venstre på skærmen ved at trykke på knappen INFO.

Bemærk

 • [Brugerdefinerede funktioner: Brugertilpas vælgere]-indstillingerne er ikke ryddet, også selvom du vælger [Brugerdefinerede funktioner: Slet alle brugerdef.(C.Fn)]. For at rydde indstillingerne skal du vælge [Brugerdefinerede funktioner: Slet brugertilpas. indstil.].

Funktioner, der er tilgængelige til vælgere

●: Standard ○: Kan tilpasses
Funktion Kommandovælger Quick Control-vælger 2 Quick Control-vælger 1 Kontrolring
Vælg AF-område
Direkte AF-punktvalg
AF-område (hold måleknap)
Ændr lukkerhastighed
Ændr blændeværdi
Eksponeringskomp.
Indstil ISO-hastighed
Ændr lukkerhast. (hold måleknap)
Ændr blænde (hold måleknap)
Eksponeringskomp. (hold måleknap)
Indstil ISO-hast. (hold måleknap)
Flashekspo.komp. (hold måleknap)
Lukkerhast.indst. i M
Blændeindstilling i M
Hvidbalance valg
Vælg farvetemperatur
Picture Style
Vælg hvidbalance (hold måleknap)
Farvetemperatur (hold måleknap)
Vælg (hold måleknap)
Ingen funktion (deaktiveret) Ingen funktion (deaktiveret)

Bemærk

 • Vælgeren Quick Control-vælger 2 kan ikke tilpasses i metoden [Fleksibelt prioriteret AE].
 • Kontrolring: Kontrolring på RF-objektiver og objektivadaptere.

Slet brugertilpas. indstil.

 1. Vælg [Brugerdefinerede funktioner: Slet brugertilpas. indstil.].

 2. Vælg [OK].

  • [Brugertilpas knapper] og [Brugertilpas vælgere] gendannes til standardindstillinger.

[Brugerdefinerede funktioner5]

-skift (/)

Du kan ændre funktionerne på stillbilledoptagelses-/filmoptagelsesknappen.

Filmoptagelsesskærm vises ikke, når denne funktion er indstillet til [Skift af lydløs lukker-funk.] eller [Deaktivér]. Hvis du trykker på knappen til filmoptagelse, starter optagelse af en film, som angivet for brugerdefineret optagelsesmetode [C3 til film].

 • : Stillbilled-/filmoptagelse
 • : Skift af lydløs lukker-funk.

  Når du indstiller billedoptagelses-/filmoptagelsesknappen til indstillingerne Film, indstilles [Optagelse: Lydløs lukker-funktion] til [Til].

 • : Deaktivér

Smart-kontrol

Lader dig flotte AF-punkter ved at trække på smart-kontrollen efter et tryk på knappen AF-punktvalg.

 • ON: Aktivér

  Aktiverer brug af smart-kontrollen ved både lodret og vandret optagelse.

 • Kun : Deaktivér kun lodret

  Deaktiverer brugen af smart-kontrol til lodret greb. Bemærk, at smart-kontroller til lodret greb er deaktiveret, når de er tildelt i [Brugertilpas knapper].

 • OFF: Deaktivér

  Deaktiverer brug af smart-kontrollen ved både lodret og vandret optagelse, også når de er tildelt i [Brugertilpas knapper].

Forholdsregler

 • Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis du har indstillet knappen [AF-ON] til [Deaktivér] i [Brugerdefinerede funktioner: Brugertilpas knapper].

Bemærk

 • Med [Aktivér] eller [Deaktivér kun lodret ] valgt kan du trykke på knappen Q (Quick Control) for at justere følsomheden, som ændrer mængden af AF-punktbevægelse som svar op at trække i smart-kontrollen.

Betjen.knap. til lodret opt.

Når du vil undgå utilsigtede handlinger, kan du deaktivere knapperne til lodret optagelse og multikontroller og smart-kontroller nederst på kameraet.

 • ON: Til
 • OFF: Fra
 • LOCK: Deaktivér vha. lås

  Når knap til afbryder/multifunktionslås indstilles til Multifunktionslås, afbrydes kontrollerne. Bemærk, at knappen til visning af dybdeskarpheden og multifunktionsknappen til lodret greb 2 stadig kan benyttes.

[Brugerdefinerede funktioner6]

Tilføj beskæringsinfo.

Tilføjelse af beskæringsinformation viser lodrette linjer for det billedformat, der er defineret i optagelse, så du kan lave optagelser, som hvis du optog med et medium- eller storformatkamera (6 × 6 cm, 4×5" osv.).

Når du optager vil kameraet i stedet for at beskære billeder optaget til kortet føje billedformatoplysninger til billeder til beskæring i Digital Photo Professional (EOS-software).

Du kan importere billeder til Digital Photo Professional på en computer og nemt beskære billeder til det billedformat, der var indstillet på optagetidspunktet.

 • OFF: Deaktivér
 • 6:6: Billedformat 6:6
 • 3:4: Billedformat 3:4
 • 4:5: Billedformat 4:5
 • 6:7: Billedformat 6:7
 • 5:6: Billedformat 10:12
 • 5:7: Billedformat 5:7

Forholdsregler

 • Beskæringsinformation kan kun tilføjes, når [Optagelse: Beskæring/billedformat] er indstillet til [Fullframe].
 • JPEG- eller HEIF-billeder gemmes ikke med beskæringsstørrelsen, hvis du bruger kameraet til at behandle RAW-billeder med beskæringsinformation (). I dette tilfælde producerer RAW-behandling JPEG- eller HEIF-billeder med beskæringsinformation.

Bemærk

 • Lodrette streger, der angiver dit billedformat, vises på skærmen.

Lukkerudløsningsforsinkelse

Normalt styrer kameraet optagelse, så udløsertidsforsinkelsen er konsistent, men ved at indstille [Forkortet], kan du deaktivere denne kontrol for at forkorte udløserforsinkelsen.

 • : Standard
 • : Forkortet

Forholdsregler

 • Udløsertidsforsinkelsen varierer efter optagelsesforhold, objektivtype, blændeværdi og andre faktorer.

Lydkomprimering

Indstiller lydkomprimering for filmoptagelse. [Deaktivér] giver mulighed for bedre lydkvalitet, end når lyden er komprimeret, men filerne er større.

 • ON: Aktivér
 • OFF: Deaktivér

Forholdsregler

 • Hvis filmfiler redigeres med [Deaktivér] og derefter gemmes, vil komprimeringen også komprimere lyden.
 • Lyden komprimeres også, når [Deaktivér] er valgt hvornår [Optagelse: Str. for filmopt.] er indstillet til Full HD29,97 fpsIPB (lille) (NTSC) eller Full HD25,00 fpsIPB (lille) (PAL).

Standard slettefunktion

Du kan indstille, hvilken mulighed der vælges som standard i slettemenuen (), som tilgås ved at trykke på knappen Slet under billedafspilning eller under gennemgang efter optagelse.

Ved at indstille en anden mulighed end [Afbryd] kan du blot trykke på SET for at slette billeder hurtigt.

 • Annuller: [Annuller] valgt
 • Slet: [Slet] valgt
 • RAW: [Slet] valgt
 • J/H: [Slet ikke-] valgt

Forholdsregler

 • Vær forsigtig med ikke at slette billeder ved en fejl, når en anden mulighed end [Afbryd] er indstillet.

AV-indst. uden objektiv

Du kan angive, om blændeværdien stadig kan indstilles uden et objektiv monteret.

 • OFF: Deaktivér
 • ON: Aktivér

  Blændeværdien kan stadig indstilles uden et objektiv monteret. Nyttigt, når du vil gøre dig klar til optagelse og allerede har besluttet blændeværdien.

Udløs lukker uden objektiv

Du kan angive, om det er muligt at optage stillbilleder eller film uden at have påsat et objektiv.

 • OFF: Deaktivér
 • ON: Aktivér

[Brugerdefinerede funktioner7]

Træk objektiv tilbage v. sluk.

Du kan indstille, STM-objekter af geartypen (f.eks. RF35mm F1.8 Macro IS STM) automatisk skal trækkes tilbage, når kameraets afbryder sættes til Sluk.

 • ON: Aktivér
 • OFF: Deaktivér

Forholdsregler

 • Med autosluk vil objektivet ikke blive trukket ind uanset indstillingen.
 • Før du afmonterer objektivet, skal du sørge for, at det er trukket ind.

Bemærk

 • Når [Aktivér] er indstillet, træder denne funktion i kraft uanset objektivets fokusmetodevælger (AF eller MF).

Tilføj IPTC-information

Registrering af IPTC-oplysninger (International Press Telecommunications Council) til kameraet fra EOS Utility (EOS-software) gør det muligt at optage (tilføje) disse oplysninger til JPEG-/HEIF-/RAW-stillbilleder på optagelsestidspunktet. Dette er nyttigt i forhold til filhåndtering og andre opgaver, hvor der bruges IPTC-oplysninger.

Du kan få instruktioner i registrering af IPTC-oplysninger til kameraet og detaljer om de oplysninger, du kan registrere, ved at se i instruktionsmanual til EOS Utility.

 • OFF: Deaktivér
 • ON: Aktivér

Forholdsregler

 • IPTC-information tilføjes ikke, når du optager film.

Bemærk

 • Under afspilning kan du tjekke, om IPTC-informationen blev tilføjet.
 • Du kan bruge Digital Photo Professional (EOS-software) til at kontrollere IPTC-information i billeder.
 • De IPTC-oplysninger, der er registreret til kameraet, slettes ikke, hvis du vælger [Brugerdefinerede funktioner: Slet alle brugerdef.(C.Fn)] (), men indstillingen ændres til [Deaktivér].

[Brugerdefinerede funktioner8]

Slet alle brugerdef.(C.Fn)

Når du vælger [Brugerdefinerede funktioner: Slet alle brugerdef.(C.Fn)] slettes alle indstillinger for brugerdefinerede funktioner.

 • Brugertilpas knapper
 • Brugertilpas vælgere
 • -skift (/)
 • Smart-kontrol

Bemærk

 • Når du vil slette indstiller, som er konfigureret med [Brugerdefinerede funktioner: Brugertilpas knapper] og [Brugerdefinerede funktioner: Brugertilpas vælgere], skal du vælge [Brugerdefinerede funktioner: Slet brugertilpas. indstil.].
 • Indstillinger for [Brugerdefinerede funktioner: AE-mikrojustering] og [Brugerdefinerede funktioner: FE-mikrojustering] er indstillet til [Deaktivér] men bliver ikke slettet, når [Brugerdefinerede funktioner: Slet alle brugerdef.(C.Fn)] udføres. Bemærk, at selvom informationer, der tilføjes med [Brugerdefinerede funktioner: Tilføj IPTC-information] bevares, ændres indstillingen til [Deaktivér].