RAW-billedbehandling

Du kan behandle RAW- eller Compact RAW-billeder med kameraet for at oprette JPEG- eller HEIF-billeder. RAW-billeder påvirkes ikke, så der kan anvendes forskellige betingelser ved oprettelse af JPEG- eller HEIF-filer.

Du kan også bruge Digital Photo Professional (EOS-software) til at behandle RAW-billeder.

Forholdsregler

 • Behandling til HEIF er ikke til rådighed for RAW- eller Compact RAW-billeder, som er optaget med udvidet ISO-hastighed (L eller H).
 1. Vælg [Afspilning: RAW-billedbehandling].

 2. Vælg en indstilling, vælg derefter billeder.

  • Du kan vælge flere billeder, så de kan behandles på én gang.

  Vælg billeder

  • Drej vælgeren Quick Control-vælger 1 for at vælge et billede, der skal behandles, og tryk derefter på SET.
  • Tryk på Q (Quick Control)-knappen.

  Vælg område

  • Vælg det første billede (startpunkt).
  • Vælg derefter det sidste billede (slutpunkt). Et flueben [Kontrollér] vedhæftes alle billederne inden for området mellem det og sidste billede.
  • Hvis du vil behandle andre billeder, skal du gentage dette trin.
  • Tryk på Q (Quick Control)-knappen.
 3. Indstil de ønskede behandlingsforhold.

  Brug optageindstillinger

  • Billeder behandles ved hjælp af billedindstillinger på det tidspunkt, hvor de tages.
  • Billeder, der er optaget med [Optagelse: HDR-optagelse ] indstillet til [Aktivér] behandles for at oprette HEIF-filer [Deaktivér] behandles for at oprette JPEG-filer.

  Indstil behandling→JPEG/Indstil behandling→HEIF

  • Brug Multikontrol til at vælge et element.
  • Drej vælgeren Kommandovælger eller Quick Control-vælger 1 for at skifte indstillingen.
  • Tryk på SET for at få adgang til skærmen til funktionsindstilling.
  • Tryk på knappen Slet for at gå tilbage til billedindstillingerne på optagelsestidspunktet.

  Sammenligningsskærm

  • Du kan skifte mellem skærmene [Efter ændring] og [Billedindstillinger] ved at trykke på knappen INFO og dreje vælgeren Quick Control-vælger 1.
  • Elementer i orange på skærmen [Efter ændring] er blevet ændret efter optagelsestidspunktet.
  • Tryk på knappen MENU for at gå tilbage til skærmen med behandlingsindstillinger.
 4. Gem.

  • Når du bruger [Indstil behandling→JPEG] eller [Indstil behandling→HEIF], skal du vælge [] (Gem).
  • Læs meddelelsen, og vælg [OK].
  • Hvis du vil behandle andre billeder, skal du vælge [Ja] og gentage trin 2–4.
 5. Vælg det billede, der skal vises.

  • Vælg [Originalt billede] eller [Behandlet bil.].
  • Dit valgte billede vises.

Forstørret visning

Du kan forstørre billeder, der vises for [Indstil behandling→JPEG] eller [Indstil behandling→HEIF] ved at trykke på knappen Forstør eller reducér. Forstørrelsesforholdet varierer afhængigt af indstillingen [Billedkval.]. Med Multikontrol kan du rulle rundt i det forstørrede billede.

Tryk på knappen Forstør eller reducér igen for at afbryde den forstørrede visning.

Forholdsregler

 • Resultaterne af behandlingen, hvor [Digital Lens Optimizer] er indstillet til [Høj], anvendes kun i forstørret visning. Resultater anvendes ikke normal visning.

Behandling af billeder med angivne billedformater

JPEG- eller HEIF-billeder med at angivne billedformat oprettes, når du behandler RAW-billeder, der er optaget med [Optagelse: Beskæring/billedformat] () indstillet til [1:1 (billedformat)], [4:3 (billedformat)] eller [16:9 (billedformat)].

Indstillinger for RAW-billedbehandling

 • : Lysstyrkejustering

  Du kan justere billedlysstyrken op til ±1 trin i intervaller på 1/3 trin.

 • : Hvidbalance ()

  Du kan vælge hvidbalancen. Hvis du vælger [Automatisk hvidbalance], kan du vælge [Auto: Omgivelsesprior.] eller [Auto: Hvid-prioritet]. Hvis du vælger [Farvetemperatur], skal du indstille farvetemperaturen.

 • : Picture Style ()

  Du kan vælge Picture Style. Du kan justere skarpheden, kontrasten og andre parametre.

  [Auto], [Brugerdefineret 1], [Brugerdefineret 2] og [Brugerdefineret 3] er ikke tilgængelige, når [Indstil behandling→HEIF] er indstillet.

 • : Klarhed ()

  Du kan indstille klar i et område fra -4 – +4.

  Er ikke til rådighed når [Indstil behandling→HEIF] er indstillet.

 • : Auto Lighting Optimizer/: Auto belysningsoptimering () +: Just. ansigtsbelys.

  Du kan indstille Auto Lighting Optimizer (Auto belysningsoptimering). Med automatisk og optimal justering af belysning af ansigter kan du i realiteten rette billeder, der er optaget med skrå belysning eller oplyst med flash.

  Justering af ansigtsbelysning er ikke tilgængelig, når [Indstil behandling→HEIF] er indstillet.

Forholdsregler

 • Når der er indstillet justering af ansigtsbelysning

 • Det vil muligvis ikke kunne lade sig gøre at få en passende justering i visse optagelsessituationer, medmindre ansigter kan registreres i detaljer og ikke er for mørke.
 • Støj kan øges.
 • Justering kan være mindre effektiv ved høj ISO-hastigheder.
 • : SR. f. høj ISO-hast. ()

  Du kan indstille støjreduktionsbehandlingen for høje ISO-hastigheder. Hvis effekten er svær at se, kan du forstørre billedet ().

 • : Billedkval. ()

  Du kan indstille billedkvaliteten, når du genererer et billede i JPEG- eller HEIF-format.

 • : Farverum ()

  Du kan vælge enten sRGB eller Adobe RGB. Idet kameraets skærm ikke er kompatibel med Adobe RGB, vil forskellen stort set ikke kunne ses, når et af farverummene er valgt.

  [HDR PQ] vises, når [Indstil behandling→HEIF] er indstillet, men er ikke en indstilling, der kan vælges.

 • : Kor. af obj abberat.

  • : Periferisk illu.-kor. ()

   Et fænomen, der får billedets hjørner til at se mørkere ud, på grund af objektivets egenskaber, kan korrigeres. Hvis [Aktivér] er angivet, vil det korrigerede billede blive vist. Hvis effekten er svær at se, kan du forstørre billedet () og kontrollere de fire hjørner. Der anvendes mindre korrektion af objektiv end for maksimumkorrektion med Digital Photo Professional (EOS-software, ). Hvis effekten af korrektionen ikke er tydelig, skal du bruge Digital Photo Professional for at anvende korrigering for mørke hjørner.

  • : Forvrængningskorrekt. ()

   Billedforvrængning på grund af objektivets egenskaber kan korrigeres. Hvis [Aktivér] er angivet, vil det korrigerede billede blive vist. Billedetperiferien bliver beskåret i det korrigerede billede.

   Da billedopløsningen kan se en smule lavere ud, skal du justere skarpheden med Picture Styles parameterindstilling for skarphed efter behov.

  • : Digital Lens Optimizer ()

   Korriger objektivabberation, diffraktion og tab af opløsning pga. low-pass-filter ved at anvende værdier for optisk design. For at kontrollere effekten af angivelse af denne indstilling til [Høj] eller [Standard] skal du bruge forstørret visning (). Hvis der ikke er nogen forstørrelse, vil effekten, når Digital Lens Optimizer er indstillet til [Høj], ikke blive anvendt. Hvis du vælger [Høj] eller [Standard], korrigeres både kromatisk aberration og diffraktion, selvom disse indstillinger ikke vises.

  • : Kromat. aber.kor. ()

   Kromatisk aberration (farvede kanter langs motivets kontur) på grund af objektivets egenskaber kan korrigeres. Hvis [Aktivér] er angivet, vil det korrigerede billede blive vist. Hvis effekten er svær at se, kan du forstørre billedet ().

  • : Diffraktionskorrektion ()

   Objektivblændens diffraktion, som forringer billedskarpheden, kan korrigeres. Hvis [Aktivér] er angivet, vil det korrigerede billede blive vist. Hvis effekten er svær at se, kan du forstørre billedet ().

Forholdsregler

 • Behandling af RAW-billeder i kameraet vil ikke give nøjagtigt de samme resultater som behandling af RAW-billeder med Digital Photo Professional (EOS-software).
 • Hvis du foretager [Lysstyrkejustering], kan støj, striber osv. blive forstærket med virkningen af justeringen.
 • Når [Digital Lens Optimizer] er indstillet, kan støj blive intensiveret med effekten af korrektion.
 • Når [Digital Lens Optimizer] er indstillet, kan skarpe kanter blive fremhævet under visse optagelsesforhold. Juster skarphed med Picture Style efter behov.
 • Behandling med [Digital Lens Optimizer] indstillet til [Høj] kan tage noget tid.

Bemærk

 • Effekten af korrektion af objektivabberation varierer afhængigt af objektivet og optagelsesforholdene. Desuden kan effekten være svær at opfatte afhængigt af det anvendte objektiv, optagelsesforholdene osv.
 • RAW-film kan ikke behandles. Behandl dem med Digital Photo Professional (EOS-software).