Introduktion

 • Læs dette, inden du begynder optagelse

  For at undgå optageproblemer og ulykker, skal du først læse Sikkerhedsinstruktionerne og Forholdsregler ved håndtering. Læs også denne avancerede brugervejledning omhyggeligt for at sikre, at du bruger kameraet korrekt.

 • Tag nogle testbilleder, og sæt dig ind i produktansvar

  Efter optagelse skal du afspille billederne og kontrollere, om de er optaget korrekt. Hvis kameraet eller hukommelseskortet er defekt, og billederne ikke kan optages eller downloades til en computer, kan Canon ikke holdes ansvarlig for tab eller gener.

 • Ophavsret

  Uautoriseret, offentlig brug af billeder, der er taget med kameraet, og som inkluderer ophavsretsligt beskyttede emner, kan være forbudt ved lov. Vær også opmærksom på, at visse offentlige forestillinger, udstillinger osv. kan forbyde fotografering selv til privat brug.

 • Firmwareversion

  Opdater firmwaren ved at downloade den nyeste version fra Canons websted. Opdatering af firmwaren slukker automatisk for kameraet.

Tilslutning af andre enheder

Brug det medfølgende interfacekabel eller et Canon-kabel, når du slutter kameraet til en computer eller anden enhed. Brug ikke kabler, som er længere end 2,5 m.