Forholdsregler ved håndtering

Kamerapleje

 • Dette kamera er et præcisionsinstrument. Undgå at tabe det eller udsætte det for fysiske stød.
 • Kameraet er ikke vandtæt, og det kan ikke bruges under vandet. Hvis kameraet bliver vådt, skal du straks kontakte et Canon-servicecenter. Tør eventuelle vanddråber af med en ren, tør klud. Hvis kameraet udsættes for salt luft, skal du tørre det af med en ren, hårdt opvredet, våd klud.
 • Hvis der kommer vand på kameraet, bør du tørre det af med en tør og ren klud. Hvis der kommer snavs, støv eller salt på kameraet, bør du tørre det af med ren hårdt opvredet våd klud.
 • Brug af kameraet på støvede eller snavsede steder kan skade produktet.
 • Det anbefales, at du rengør kameraet efter brug. Hvis du lader snavs, støv, vand eller salt blive på kameraet, kan det medføre en fejlfunktion.
 • Efterlad aldrig kameraet i nærheden af noget stærkt magnetisk, såsom en magnet eller en elektrisk motor. Undgå også at bruge eller efterlade kameraet i nærheden af noget, der udsender stærke radiobølger, såsom en stor antenne. Stærke magnetfelter kan forårsage funktionsfejl på kameraet eller ødelægge billeddata.
 • Efterlad ikke kameraet i stærk varme, som f.eks. i en bil i direkte sollys. Høje temperaturer kan medføre, at kameraet ikke fungerer korrekt.
 • Kameraet indeholder elektroniske præcisionskredsløb. Forsøg aldrig at adskille kameraet selv.
 • Hvis kameraet pludselig bringes fra kulden ind i et varmt rum, kan der dannes kondens på kameraet og dets indvendige dele. For at undgå kondens skal du først lægge kameraet i en lukket plastpose og lade det tilpasse sig den varmere temperatur, inden du tager det ud af posen.
 • Hvis der dannes kondens på kameraet, bør du, for at undgå skader, ikke bruge kameraet eller fjerne kortet. Sluk kameraet, og vent, indtil fugtigheden er fordampet helt, inden du bruger det igen. Hvis kameraet stadig er koldt indvendigt, selvom det er helt tørt, må du ikke fjerne kortet, før kameraet har tilpasset sig den omgivende temperatur.
 • Hvis kameraet ikke skal bruges i en længere periode, skal du opbevare det på et køligt, tørt og godt ventileret sted. Selv mens kameraet opbevares, skal du trykke på udløserknappen et af og til for at kontrollere, at kameraet stadig fungerer.
 • Undlad at opbevare kameraet, hvor der er kemikalier, der medfører rust og korrosion, f.eks. i et kemisk laboratorium.
 • Hvis kameraet ikke har været brugt i en længere periode, skal du teste alle dets funktioner, inden du bruger det. Hvis du ikke har brugt kameraet i nogen tid, eller hvis der er udsigt til en vigtig optagelse som f.eks. en udenlandsrejse, skal du kontrollere kameraet hos dit nærmeste Canon-servicecenter eller kontrollere kameraet selv og sikre, at det fungerer korrekt.
 • Kameraet kan blive varmt efter gentagen, kontinuerlig optagelse eller stillbillede-/filmoptagelse over en længere periode. Dette er ikke en fejl.
 • Hvis der er en kraftig lyskilde inden for eller uden for billedområdet, kan der forekomme spøgelser.

Søger

 • Selvom søgeren er produceret under ekstremt præcise betingelser, og mere end 99,99 % af pixels opfylder designspecifikationer, kan 0,01 % eller færre pixels være defekte eller fremstå som røde eller sorte prikker. Det betyder ikke, at kameraet er beskadiget. De påvirker ikke de optagne billeder.

Kort

Bemærk følgende for at beskytte kortet og dets gemte data:

 • Undgå at tabe, bøje eller gøre kortet vådt. Udsæt det ikke for overdreven kraft, fysiske stød eller vibrationer.
 • Rør ikke ved kortets elektroniske kontakter med fingrene eller metalgenstande af nogen slags.
 • Anbring ikke klistermærker osv. på kortet.
 • Opbevar eller brug ikke kortet i nærheden af noget, der har et stærkt magnetfelt, såsom et fjernsyn, højttalere eller magneter. Undgå også steder, der er tilbøjelige til at have statisk elektricitet.
 • Efterlad ikke kortet i direkte sollys eller i nærheden af en varmekilde.
 • Opbevar kortet i en kasse.
 • Opbevar ikke kortet på varme, støvede eller fugtige steder.