Sikkerhedsinstruktioner

Sørg for at læse disse instruktioner, så du kan betjene produktet på en sikker måde.

Følg disse instruktioner for at forhindre personskade på dem, der betjener produktet.

AdvarselADVARSEL:
Angiver risiko for alvorlig personskade eller dødsfald.
 • Hold dette udstyr uden for børns rækkevidde.

  En rem omkring en persons hals kan resultere i kvælning.

  Dele eller medfølgende dele af kameraer eller tilbehør er farlige ved indtagelse. Søg omgående lægehjælp, hvis det sker.

 • Brug kun strømkilder, der er angivet i denne avancerede brugervejledning, til dette produkt.
 • Forsøg ikke at skille produktet ad eller ændre det.
 • Udsæt ikke produktet for hårde stød eller vibration.
 • Rør ikke ved nogen synlige indvendige dele.
 • Stop med at bruge produktet i alle tilfælde af usædvanlige omstændigheder, f.eks. i tilfælde af røg eller en mærkelig lugt.
 • Brug ikke organiske opløsningsmidler såsom alkohol, benzin eller fortynder til at rengøre produktet.
 • Lad være med at gøre produktet vådt. Undgå, at der kommer fremmedlegemer eller væske ind i produktet.
 • Brug ikke produktet, hvor der findes brændbare luftarter.

  Dette kan medføre elektrisk stød, eksplosion eller brand.

 • Rør ikke produktet i tordenvejr, hvis det er tilsluttet en stikkontakt.

  Dette kan medføre elektrisk stød.

 • Vær opmærksom på følgende, når du bruger en batterioplader eller en vekselstrømsadapter.

  • Fjern regelmæssigt støvophobing fra strømstikket og stikkontakten med en tør klud.
  • Sæt ikke stikket i, og tag ikke stikket ud af produktet med våde hænder.
  • Brug ikke produktet, hvis stikket ikke er sat helt ind i stikkontakten.
  • Udsæt ikke strømstikket og polerne for snavs, og lad dem ikke komme i kontakt med metalnåle eller andre metalgenstande.
  • Berør ikke batteriopladeren eller vekselstrømsadapteren i tordenvejr, hvis de er tilsluttet en stikkontakt.
 • Pak ikke produktet ind i klæder eller andre materialer, når det er i brug eller umiddelbart efter brug, når produktet stadig er varmt.
 • Lad ikke produktet være tilsluttet en strømkilde i længere perioder.
 • Oplad ikke batterier/batteripakker ved temperaturer uden for området 5-40 °C.

  Dette kan medføre elektrisk stød, eksplosion eller brand.

 • Tillad ikke, at produktet er i kontakt med det samme område af huden i længere perioder under anvendelse.

  Selvom produktet ikke føles for varmt, kan dette resultere i brandsår ved lave temperaturer, som vises som hudrødmen eller vabler.

 • Følg alle anvisninger om at slukke for produktet på steder, hvor det er forbudt at bruge det.

  Hvis du ikke gør det, kan det få andet udstyr til at fejle på grund af effekten af elektromagnetiske bølger. Det kan endda resultere i ulykker.

ForsigtigFORSIGTIG:
Følg advarslerne nedenfor. Ellers kan det medføre fysiske eller materielle skader.
 • Se ikke gennem søgeren i længere tid.

  Dette kan fremkalde symptomer, der føles som køresyge. I så fald skal du straks stoppe med at bruge produktet og hvile et stykke tid, før du bruger produktet igen.

 • Efterlad ikke produktet på steder med ekstremt høje eller lave temperaturer.

  Produktet kan blive ekstremt varmt/koldt og forårsage forbrændinger eller personskade, hvis det berøres.

 • Remmen er kun tiltænkt til brug på kroppen. Produktet kan blive beskadiget, hvis du hænger det i remmen på en krog eller en anden genstand. Lad også være med at ryste produktet eller udsætte det for hårde stød.
 • Udsæt ikke objektivet for kraftigt tryk, og pas på, at det ikke støder mod andre genstande.

  Dette kan medføre personskade eller beskadige produktet.

 • Hvis du får en unormal hudreaktion eller hudirritation under eller efter brugen af dette produkt, skal du holde op med at bruge det og søge lægehjælp
 • Rør ikke ved kortet umiddelbart efter længere tids brug.

  Kortet kan være varmt, hvilket kan medføre forbrændinger.

 • Rør ikke ved stikket eller det omgivende område i længere tid, hvis stikdækslet er åbent.

  Dette kan medføre forbrændinger ved lave temperaturer.