HDR-indstillinger

Du kan optage stillbilleder med beskårne højlys og skygger for at give et stort dynamisk område selv ved scener med høj kontrast. HDR-optagelse er effektiv for landskabs- og stillbilledoptagelser.

Med HDR-optagelse tages tre billeder efter hinanden med forskellig eksponering (standardeksponering, undereksponering og overeksponering) for hver optagelse, og de sammensættes derefter sammen automatisk. HDR-billedet optages som et JPEG-billede.

HDR står for Stort dynamisk område.

 1. Vælg [Optagelse: HDR-indstillingerHDR-indstillinger].

 2. Indstil [Juster dyn.område].

  • Hvis du vælger [Auto], indstilles det dynamiske område automatisk afhængigt af billedets generelle toneområde.
  • Jo højere tal, jo bredere vil det dynamiske område være.
  • Vælg [Deakti. HDR] for at afslutte HDR-optagelse.
 3. Indstil [Effekt].

  • Se under Effekter for detaljer om indstillingerne og effekterne.
 4. Indstil [Kontinuerlig HDR].

  • Med [Kun 1 opt.] annulleres HDR-optagelse automatisk, når du er færdig med at optage.
  • Med [Hver opt.] fortsætter HDR-optagelse, indtil du angiver indstillingen i trin 2 til [Deakti. HDR].
 5. Indstil [Auto. billedjust.].

  • Vælg [Aktivér] for håndholdt optagelse. Vælg [Deaktivér], hvis du bruger et stativ.
 6. Angiv de billeder, der skal gemmes.

  • Hvis du vil gemme de tre billeder, der er taget, og det resulterende HDR-billede, skal du vælge [Alle billed.].
  • Hvis du kun vil gemme HDR-billedet, skal du vælge [Kun HDR-bil.].
 7. Tag billedet.

  • Når du trykker udløserknappen helt ned, tages der tre sammenhængende billeder, og HDR-billedet gemmes på kortet.

Forholdsregler

 • RAW HDR-billeder optages i JPEG FinStor-billedkvaliteten. RAW+JPEG HDR-billeder optages i den angivne JPEG-billedkvalitet.
 • Udvidede ISO-hastigheder (L, H) er ikke til rådighed i HDR-optagelse. HDR-optagelse er muligt inden ISO 100-102400 (varierer afhængigt af indstillingerne for [Minimum] og [Maksimum] for [ISO-område]).
 • Flashen udløses ikke under HDR-optagelse.
 • AEB er ikke tilgængelig.
 • Hvis du optager et motiv i bevægelse, vil motivets bevægelser muligvis efterlade spøgelsesbilleder.
 • I HDR-optagelse tages der automatisk tre billeder med forskellige lukkertider indstillet. Af denne årsag ændres lukkertiden i forhold til din angivne tid, selv i metoderne Fleksibelt prioriteret AE, Lukkerprioriteret AE og Manuel eksponering.
 • For at undgå kamerarystelser kan der indstilles en høj ISO-hastighed.
 • Når du optager HDR-billeder med [Auto. billedjust.] indstillet til [Aktivér], føjes oplysninger om visning af AF-punkter () og støvsletningsdata () ikke til billedet.
 • Hvis du udfører håndholdt HDR-optagelse, hvor [Auto. billedjust.] er indstillet til [Aktivér], bliver billedets periferi beskåret en smule, og opløsningen vil være lidt lavere. Hvis billederne heller ikke kan justeres korrekt pga. kamerarystelser, træder den automatiske billedjustering muligvis ikke i kraft. Bemærk, at når du tager billeder med meget lyse eller mørke eksponeringsindstillinger, fungerer automatisk billedjustering muligvis ikke korrekt.
 • Hvis du udfører håndholdt HDR-optagelse, hvor [Auto. billedjust.] er indstillet til [Deaktivér], vil de tre billeder muligvis ikke være korrekt justeret, og HDR-effekten vil være reduceret. Det anbefales at bruge et stativ.
 • Automatisk billedjustering vil måske ikke fungere korrekt med gentagne mønstre (gitre, striber osv.) eller flade, enkelttonede billeder.
 • Motiver som f.eks. himmelen eller hvide vægge kan ikke gengives med en jævn overgang og kan have støj eller uregelmæssige eksponeringer eller støj.
 • HDR-optagelse under fluorescerende eller LED-lys kan resultere i en unaturlig farvegengivelse af de oplyste områder.
 • Ved HDR-optagelse vil billederne blive sat sammen og derefter gemt på kortet, så det kan tage noget tid. [BUSY] vises på skærmen, når billeder behandles, og det er ikke muligt at optage, før behandlingen er færdig.

Effekter

 • [Naturlig] Naturlig

  Til billeder, der skal bevare et bredt toneområde, hvor højlys- og skyggedetaljer ellers ville gå tabt. Beskåret højlys og skygger reduceres.

 • [Art Standard] Art Standard

  Hvor det beskårne højlys og skyggerne reduceres mere end med [Naturlig], bliver kontrasten lavere, og halvtonerne fladere, så billedet mere kommer til at ligne et maleri. Motivets konturer får lyse (eller mørke) kanter.

 • [Art Vivid] Art Vivid

  Farverne er mere mættede end med [Art Standard], og den lave kontrast og de lave halvtoner skaber en grafisk kunsteffekt.

 • [Art bold] Art bold

  Farverne er mest mættede og får motivet til at springe ud, så billedet ligner et oliemaleri.

 • [Art embossed] Art embossed

  Farvemætningen, lysstyrken, kontrasten og halvtonerne nedsættes for at få billedet til at se fladt ud, så billedet ser falmet og gammelt ud. Motivets konturer får mere intense lyse (eller mørke) kanter.

Art Standard Art Vivid Art bold Art embossed
Farvemætning Standard Høj Højest Lav
Konturfremhævning Standard Svag Kraftig Stærkest
Lysstyrke Standard Standard Standard Mørk
Overgang Flad Flad Flad Fladest

Bemærk

 • Hver effekt anvendes baseret på egenskaberne for den aktuelt indstillede Picture Style .