Visning af optagelsesoplysninger

Du kan tilpasse de oplysninger og oplysningsskærme, der vises på skærmen eller i søgeren, når du optager.

Tilpasning af oplysninger på skærmen

 1. Vælg [Optagelse: Visn. af optageinfo].

 2. Vælg [Skærminfo.indst.].

 3. Vælg skærme.

  • Brug vælgeren Quick Control-vælger 1 til at vælge oplysningsskærme, der skal vises på kameraet.
  • Når det gælder oplysninger, du foretrækker ikke at vise, skal du trykke på SET for at rydde fluebenet [Kontrollér].
  • Tryk på knappen INFO for at redigere skærmen.
 4. Rediger skærmen.

  • Drej vælgeren Quick Control-vælger 1 for at vælge indstillinger på skærmen med oplysninger.
  • Når det gælder elementer, du foretrækker ikke at vise, skal du trykke på SET for at rydde fluebenet [Kontrollér].
  • Vælg [OK] for at registrere indstillingen.

Tilpasning af oplysninger i søgeren

 1. Vælg [Optagelse: Visn. af optageinfo].

 2. Vælg [VF-info/skift ml. indst.].

 3. Vælg skærme.

  • Brug vælgeren Quick Control-vælger 1 til at vælge oplysningsskærme, der skal vises på kameraet.
  • Når det gælder oplysninger, du foretrækker ikke at vise, skal du trykke på SET for at rydde fluebenet [Kontrollér].
  • Tryk på knappen INFO for at redigere skærmen.
 4. Rediger skærmen.

  • Drej vælgeren Quick Control-vælger 1 for at vælge indstillinger på skærmen med oplysninger.
  • Når det gælder elementer, du foretrækker ikke at vise, skal du trykke på SET for at rydde fluebenet [Kontrollér].
  • Vælg [OK] for at registrere indstillingen.

Lodret visning i søger

Du kan vælge, hvordan søgeroplysninger vises, når du optager stillbilleder lodret.

 1. Vælg [Optagelse: Visn. af optageinfo].

 2. Vælg [VF lodret visning].

 3. Vælg en indstilling.

  • Til

   Oplysninger roteres automatisk, så de er nemmere at læse.

  • Fra

   Oplysninger roteres ikke automatisk.

Hjælpelinjer

Hjælpelinjer kan blive vist på skærmen og i søgeren.

 1. Vælg [Optagelse: Visn. af optageinfo].

 2. Vælg [Vis hjælpelinjer].

 3. Vælg en indstilling.

Histogram

Du kan vælge indholdet og visningsstørrelsen for histogrammet.

 1. Vælg [Optagelse: Visn. af optageinfo].

 2. Vælg [Histogram].

 3. Vælg en indstilling.

  • Vælg indholdet ([Lysstyrke] eller [RGB]) og visningsstørrelse ([Stor] eller [Lille]).

Indstilling af visning af fokusafstand

Du kan vise fokusafstanden, når du bruger RF-objektiver. I visningen af fokusafstanden kan du vælge timingen og måleenheden.

 1. Vælg [Optagelse: Visn. af optageinfo].

 2. Vælg [Fokusafstandsvis.].

 3. Vælg timing for visning.

 4. Vælg måleenheden.

Bemærk

 • Når det gælder visse RF-objektiver vises forstørrelse også.

Sletning af indstillinger

 1. Vælg [Optagelse: Visn. af optageinfo].

 2. Vælg [Nulstil].

 3. Vælg [OK].