4K-filmbilledekstraktion

Fra 4K-film kan du vælge individuelle billeder, du vil gemme som JPEG- eller HEIF-stillbilleder. Denne funktion kaldes “Billedekstraktion”.

 1. Vælg en 4K-film.

  • Drej vælgeren Quick Control-vælger 1, og vælg en film i 4K-kvalitet.
  • På skærmen med optagelsesinformation () er 4K-film mærket med [4K]-ikoner.
  • Tryk på SET for at skifte til enkeltbilledvisning i indeksvisningen.
 2. I enkeltbilledvisningen skal du trykke på SET.

  • Filmafspilningspanelet vil blive vist.
 3. Vælg et billede, der skal ekstraheres.

  • Brug panelet til afspilning af film til at vælge det billede, der skal ekstraheres som et stillbillede.
  • Se Panelet til afspilning af film for at få instruktioner om panelet til afspilning af film.
 4. Vælg [Billedekstraktion].

 5. Gem.

  • Vælg [OK] for at gemme det aktuelle billede som et stillbillede i JPEG-format.
   Billedekstraktion fra HDR-filmfiler gemmes som HEIF-billeder.
  • Kontrollér destinationsmappen og billedfilens nummer.
 6. Vælg det billede, der skal vises.

  • Vælg [Vis original film] eller [Vis ekstraheret stillbillede].

Forholdsregler

 • Billedekstraktion er ikke muligt fra følgende 4K-film.

  • Film, der er optaget med [Optagelse: Canon Log-indstillinger] indstillet til [Til]
  • Film, der er optaget med andre kameraer
 • Det er ikke muligt at bruge billedekstraktion, hvis kameraet er forbundet til en computer.