Filmoptagelse

Drej programvælgeren om på Film for filmoptagelse.

Forholdsregler

  • Når du skifter fra optagelse af stillbilleder til optagelse af film, skal du kontrollere indstillinger for kameraet igen før optagelse af film.

Bemærk

  • Du kan optage film ved at trykke filmoptagelsesknappen ned under optagelse af stillbilleder.
  • Film, der er optaget i Scene Intelligent Auto-optagelsesmetoden, optages som film i Scene Intelligent Auto-metoden. Film, der er optaget med andre optagelsesmetoder end Scene Intelligent Auto, optages som film i metoden Program AE.