Valg af AF-metoden

AF-metode

Ansigt+Sporing: Ansigt+Sporing

Kameraet registrerer og fokuserer på ansigter på personers eller dyr. Et AF-punkt [AF-punkt] vises over ethvert detekteret ansigt, som derefter spores.

Hvis der ikke registreres noget ansigt, bruges hele AF-området til automatisk valgt AF.

Med Servo AF kan du indstille den første position for Servo AF (). Så længe rammen til Område-AF kan spore motivet under optagelse, vil fokuseringen fortsætte.

Spot AF: Spot AF

Kameraet fokuserer på et smallere område end 1-punkts AF.

1-punkts AF: 1-punkts AF

Kameraet fokuserer ved hjælp af et enkelt AF-punkt [1-punkts AF].

Udvid AF-område: Udvid AF-område: AF-punktudvidelse

Fokusering via et AF-punkt [1-punkts AF] og AF-punkter er her angivet i blåt. Er effektiv til motiver i bevægelse, der er svære at spore 1-punkts AF.

Det er nemmere at fokusere på dit foretrukne motiv end med Zone AF.

Når der bruges Servo AF, skal du først fokusere ved hjælp af et AF-punkt [1-punkts AF].

Udvid AF-område (manuelt valg: omkring): Udvid AF-område: Omkring

Fokuserer ved hjælp af et AF-punkt [1-punkts AF] og omgivende AF-punkter, der er beskrevet her i blåt, hvilket gør det nemmere at fokusere på motiver i bevægelse end med Udvid AF-område: Udvid AF-område. Servo AF-funktion er den samme som for Udvid AF-område: Udvid AF-område.

Zone AF: Zone AF

Bruger AF med automatisk valg i Zone AF-billeder for at dække et større område end Udvid AF-område, hvilket gør det nemmere at fokusere end med Udvid AF-område.

Fokuseringsområder bestemmes ikke blot ud fra det nærmeste motiv, men også ud fra en række andre betingelser såsom ansigter (på mennesker eller dyr), motivers bevægelse eller afstand til motivet.

AF-punkter, der er i fokus, vises med [1-punkts AF].

Stor Zone AF (lodret): Stor Zone AF: Lodret

Bruger AF med automatisk valg i lodret Stor zone AF-ramme for at dække et større område end Zone AF, hvilket gør det nemmere at fokusere end med 1-punkts AF/Udvid AF-område og er også effektivt til motiver i bevægelse.

Fokuseringsområder bestemmes ikke blot ud fra det nærmeste motiv, men også ud fra en række andre betingelser såsom ansigter (på mennesker eller dyr), motivers bevægelse eller afstand til motivet.

AF-punkter, der er i fokus, vises med [1-punkts AF].

Stor Zone AF (vandret): Stor Zone AF: Vandret

Bruger AF med automatisk valg i vandret Stor zone AF-ramme for at dække et større område end Zone AF, hvilket gør det nemmere at fokusere end med 1-punkts AF/Udvid AF-område og er også effektivt til motiver i bevægelse.

Fokuseringsområder bestemmes ikke blot ud fra det nærmeste motiv, men også ud fra en række andre betingelser såsom ansigter (på mennesker eller dyr), motivers bevægelse eller afstand til motivet.

AF-punkter, der er i fokus, vises med [1-punkts AF].

Valg af AF-metoden

Du kan vælge den AF-metode, der passer til optagelsesforhold eller motivet.

Hvis du foretrækker at fokusere manuelt, kan du se under Manuel fokus.

 1. Vælg [Autofokus: AF-metode].

 2. Vælg AF-metoden.

Bemærk

 • I [Scene Intelligent Auto]-metoden indstilles [Ansigt+Sporing] automatisk.
 • Hvis du vil indstille AF-metoden, kan du også trykke på knappen AF-punktvalg og derefter på knappen Multifunktion.
 • Følgende beskrivelser gælder kameraet, med AF-funktionen indstillet til [One-Shot AF] (). Når [Servo AF] () er indstillet, bliver AF-punktet blåt, når der er opnået fokus.

Ansigt (Ansigt)+Sporing: Ansigt+Sporing

Kameraet registrerer og fokuserer på ansigter på personers eller dyr. Hvis et ansigt bevæger sig, bevæger AF-punktet [AF-punkt] sig også for at spore ansigtet.

Du kan indstille [Autofokus: Eye Detection] til [Aktivér] for at optage med motivets øjne i fokus ().

 1. Kontrollér AF-punktet.

  • Et AF-punkt [AF-punkt] vises over alle de ansigter, der er registreret.
  • Hvis du vil vælge et ansigt at fokusere på, når der kan registreres flere ansigter, skal du trykke på knappen AF-punktvalg for at ændre AF-punktet til [Justering af AF-punkt] og derefter bruge Multikontrol. Når du bruger Multikontrol, ændres AF-punktet igen til [Justering af motivsporing].
  • Du kan også trykke på skærmen for at vælge et ansigt.
 2. Fokuser og tag billedet.

  • Når du har trykket udløserknappen halvt ned, og motivet er i fokus, bliver AF-punktet grønt, og kameraet bipper.

   Et orange AF-punkt angiver, at kameraet ikke kunne fokusere på motiver.

Bemærk

 • Når du vælger et ansigt på en person eller et dyr manuelt ved at trykke på skærmen eller bruge Multikontrol, ændres AF-rammen til [Sporing af motiv] og låser sig fast på det motiv til sporing, og kameraet sporer motivet, også selvom det bevæger sig inden for skærmen.
 • Hvis du vil slippe den låste sporing, skal du trykke på [Frigivelse af motivsporing] eller trykke på INDSTIL.

Forholdsregler

 • Hvis du trykker på skærmen, fokuseres der med [One-Shot AF] uanset indstillingen af AF-funktionen.
 • Hvis motivets ansigt er væsentligt ude af fokus, vil ansigtsgenkendelse ikke være muligt. Juster fokusset manuelt (), så ansigtet kan registreres. Udfør derefter AF.
 • Andre motiver end et menneskeansigt eller dyreansigt kan registreres.
 • Ansigtsgenkendelse virker ikke, hvis ansigtet er meget småt eller stort i billedet, for lyst eller for mørkt eller delvist skjult.
 • Ansigtsgenkendelse er ikke muligt for dyr, når motivet er for langt væk eller ikke konstant vender mod kameraet. AF-punkterne vises over hele kroppen.
 • Registrering er ikke muligt, hvis der f.eks. er tale om fugle, der er kamufleret i en skov, eller lignende situationer.
 • AF kan ikke registrere motiver eller personers ansigter ved skærmens kanter. Komponér billedet igen for at centrere motivet eller få motivet tættere på centrum.

Bemærk

 • Når det gælder menneskelige motiver, dækker det aktive [AF-punkt] måske kun en del af ansigtet, ikke hele ansigtet.
 • Størrelsen på AF-punktet ændres afhængigt af motivet.

Indstilling af den første Servo AF-position

Du kan manuelt indstille den første Servo AF-position, når [Autofokus: Første Servo AF-pkt. for AnsigtSporing af motiv] er angivet til en anden indstilling end [Auto] ().

 1. Indstil AF-metoden til [Ansigt+Sporing] ().

 2. Indstil AF-funktion til [Servo AF] ().

 3. Indstil AF-punktet.

  • En Område-AF-ramme (1) og et AF-punkt (2) vises.
  • For at flytte AF-punktet til en position til fokusering skal du trykke på knappen AF-punktvalg og derefter bruge Multikontrol eller trykke på skærmen og derefter trykke på INDSTIL.
  • Hvis du vil centrere AF-punktet, mens du bruger Multikontrol, skal du trykke Multikontrol lige ind.
  • Hvis du vil centrere AF-punktet, når du har bekræftet, skal du trykke på [Indstil AF-punkt til at centre] eller trykke på INDSTIL.

Motiv at registrere

Du kan angive betingelser for automatisk valg af et hovedmotiv, du vil spore.

Aktiveres, når AF-metoden er Ansigt+Sporing, Zone AF eller Stor Zone AF (lodret eller vandret).

 • Personer

  Prioriterer ansigterne eller hovederne på personer som de hovedmotiver, der skal spores.

  Når en persons ansigt eller hoved ikke kan registreres, forsøger kameraet at registrere og spore personenes torso. I tilfælde af at torso registreres, kan kameraet spore hele eller dele af dennes krop.

 • Dyr

  Registrerer dyr (hunde, katte eller fugle) og personer og prioriterer registreringsresultater for dyr som de hovedmotiver, der skal spores.

  Når det gælder dyr, forsøger kameraet at registrere ansigter eller kroppe, og AF-punkter vises over de registrerede ansigter.

  Når et dyrs ansigt eller hele kroppen ikke kan registreres, kan kameraet spore en del af kroppen.

 • Køretøjer

  Registrerer to- eller firhjulede køretøjer til motorsport og personer og prioriterer registreringsresultater for køretøjer som de hovedmotiver, der skal spores.

  Når det gælder køretøjer, forsøger kameraet at registrere vigtige detaljer eller hele køretøjet, og et AF-punkt vises over de detaljer, der registreres.

  I tilfælde af at de vigtige detaljer eller hele køretøjet ikke kan registreres, kan kameraet spore hele eller dele af køretøjet.

  Tryk på knappen INFO for at aktivere eller deaktivere Spot-registrering af vigtige detaljer på køretøjer.

 • Ingen

  Kameraet fastlægger automatisk hovedmotivet ud fra de registrerede motivoplysninger.

Forholdsregler

 • Kameraet kan registrere andre områder end ansigter og folks kroppe eller dyr eller detaljer eller køretøjers karosseri som motiver.
 • Meget små eller meget store ansigter på et billede, for meget lys eller mørke eller skjulte dele kan ikke registreres.
 • Ansigtsgenkendelse på dyr er ikke muligt, medmindre motivet er tæt nok på og ser konstant på kameraet. En sporingsramme for hele kroppen vises.
 • Registrering er ikke muligt, hvis der f.eks. er tale om fugle, der er kamufleret i en skov, eller lignende situationer.
 • Registrering kan være umuligt for særlige personbiler eller cykler eller for motorcyklister, som laver tricks eller hvirvler skidt eller støv op.

Bemærk

 • Du kan vælge følgende motiver ved at trykke udløserknappen halvt ned. I scener uden relevante motiver sporer kameraet andre motiver.

  • Personer

   Personer, dyr, køretøjer

  • Dyr

   Personer, dyr

  • Køretøjer

   Personer, køretøjer

Øjendetektion

Med AF-metoden tilstillet til [Ansigt+Sporing] kan du optage med personers eller dyrs øjne i fokus.

 1. Vælg [Autofokus: Eye Detection].

 2. Vælg [Aktivér].

 3. Ret kameraet mod motivet.

  • Et AF-punkt vises omkring deres øje.
  • Hvis du vil vælge et øje at fokusere på, skal du trykke på knappen AF-punktvalg for at ændre AF-punktet til [Justering af AF-punkt] og derefter bruge Multikontrol. Når du bruger Multikontrol, ændres AF-punktet igen til [Justering af motivsporing].
  • Du kan også trykke på skærmen for at vælge et øje.
  • Hvis dit valgte øje ikke registreres, vælges der automatisk et øje at fokusere på.
 4. Tag billedet.

Forholdsregler

 • Motivets øjne bliver muligvis ikke registreret korrekt. Dette afhænger af motivet og optagelsesforholdene.

Bemærk

 • Hvis du vil skifte til [Eye Detection: Deaktivér] uden at bruge menuhandlinger, skal du trykke på knappen AF-punktvalg og derefter på knappen INFO. Hvis du vil skifte til [Eye Detection: Aktivér], skal du trykke på knappen INFO igen.

Spot AF / 1-punks AF / Udvid AF-område: Udvid AF-område / Udvid AF-område: Omkring/Zone AF/Stor Zone AF: Lodret/ Stor Zone AF: Vandret

Du kan manuelt indstille AF-punktet eller Zone AF-rammen. Her bruges 1-punkts AF-skærme som et eksempel.

 1. Kontrollér AF-punktet.

  • AF-punktet (1) vises.
  • Med Udvid AF-område: Udvid AF-område eller Udvid AF-område: Omkringliggende, tilgrænsende AF-punkter vises også.
  • Med Zone AF, Stor Zone AF: Lodret eller Stor Zone AF: Vandret, den angivne Zone AF-ramme vises.
 2. Flyt AF-punktet.

  • Tryk på knappen AF-punktvalg, brug Multikontrol for at flytte AF-punktet til en position til fokusering, og tryk derefter på INDSTIL (men bemærk, at det for visse objektivers vedkommende muligvis ikke flytter til kanten af skærmen).
  • Hvis du vil centrere AF-punktet, mens du bruger Multikontrol, skal du trykke Multikontrol lige ind.
  • Du kan også fokusere ved at trykke på en position på skærmen.
  • Hvis du vil centrere AF-punktet eller Zone AF-rammen skal du trykke på [Indstil AF-punkt til at centre] eller trykke på INDSTIL.
 3. Fokuser og tag billedet.

  • Ret AF-punktet mod motivet, og tryk udløserknappen halvt ned.
  • Når fokus er opnået, vil AF-punktet blive grønt, og bipperen vil afgive en lyd.
  • Hvis der ikke opnås fokus, vil AF-punktet blive orange.

Forholdsregler

 • Kameraet fortsætter med at skifte det aktive AF-punkt [1-punkts AF] for at spore motiver, når Zone AF eller Servo AF (vandret eller lodret) er indstillet til AI Servo AF, men sporing er måske ikke muligt under visse optagelsesforhold, f.eks. når motiver er små.
 • Det kan være vanskeligt fokusere med et periferisk AF-punkt. I så fald skal du vælge et AF-punkt i midten.
 • Hvis du trykker på skærmen, fokuseres der med [One-Shot AF] uanset indstillingen af AF-funktionen.

Bemærk

 • Med [Autofokus: Retningsorienteret AF-punkt] kan du indstille separate AF-punkter for vandret og lodret optagelse ().

Forstørret visning

Hvis du vil kontrollere fokusset, når AF-metoden ikke er [Ansigt+Sporing], kan du forstørre visning med ca. 6 eller 15 ved at trykke på knappen Forstør eller reducér (eller trykke på [Forstør eller reducér]).

 • Forstørrelse er centeret omkring AF-punktet for [Spot AF], [1-punkts AF], [Udvid AF-område: AF-punktudvidelse] og [Udvid AF-område: Omkring] og på Zone AF-rammen for [Zone AF], [Stor Zone AF: Lodret] og [Stor Zone AF: Vandret].
 • Autofokusering udføres med forstørret visning, hvis du trykker udløserknappen halvvejs ned, når den er indstillet til [Spot AF] og [1-punkts AF]. Når der er indstillet til andre AF-metoder end [Spot AF] og [1-punkts AF], udføres autofokuseringen efter gendannelse af normal visning.
 • Med Servo AF er det sådan, at hvis du trykker udløserknappen halvt ned, returnerer kameraet til den normale visning for fokusering.

Forholdsregler

 • Hvis det er vanskeligt at fokusere med den forstørrede visning, skal du vende tilbage til normal visning og bruge AF.
 • Hvis du udfører AF i den normale visning og derefter bruger den forstørrede visning, kan præcis fokusering muligvis ikke opnås.
 • AF-hastigheden er forskellig i normal visning og i forstørret visning.
 • Kontinuerlig AF og Movie Servo AF er ikke tilgængelige, når visningen er forstørret.
 • I forstørret visning bliver det vanskeligere at opnå fokusering på grund af kamerarystelse. Det anbefales at bruge et stativ.

AF-optagelsestip

 • Selv når der er opnået fokus, fokuseres der igen, hvis du trykker udløserknappen halvt ned.
 • Billedlysstyrken kan ændres før og efter autofokuseringen.
 • Afhængigt af motivet og optagelsesforholdene kan det tage længere tid at fokusere, eller den kontinuerlige optagelseshastighed kan reduceres.
 • Hvis lyskilden ændrer sig, når du optager, kan skærmen flimre, og det kan være vanskeligere at fokusere. I dette tilfælde skal du genstarte kameraet og fortsætte optagelse med AF med den lyskilde, du vil bruge.
 • Hvis det ikke er muligt at fokusere med AF, skal du fokusere manuelt ().
 • Når det gælder motiver ved kanten af skærmen, der er en smule ude af fokus, kan du prøve at centrere motivet (eller AF-punkt eller Zone AF-ramme) for at få dem i fokus og derefter komponere billedet igen før optagelse.
 • Med visse objektiver kan det tage længere tid at opnå fokus med autofokus, eller præcis fokusering kan måske ikke opnås.

Optagelsesforhold, der vanskeliggør fokusering

 • Motiver med lav kontrast, som f.eks. en blå himmel, glatte, ensfarvede overflader, eller når detaljer i højlys- og skyggeområder bliver klippede.
 • Motiver i svag belysning.
 • Striber og andre mønstre, hvor der kun er kontrast i vandret retning.
 • Motiver med gentagne mønstre (Eksempel: Vinduer i skyskraber, computertastatur osv.).
 • Fine linjer og et motivs konturer.
 • Under lyskilder med konstant skifte lysstyrke, farver eller mønstre.
 • Nattescene eller lyspunkter.
 • Billedet flimrer under fluorescerende lys eller LED-lys.
 • Ekstremt små motiver.
 • Motiver ved kanten af skærmen.
 • Baggrundsbelyste motiver eller motiver, der reflekterer (eksempel: Bil med reflekterende overflader osv.).
 • Objekter, der er tætte på eller langt væk, og som er dækket af et AF-punkt (Eksempel: Et dyr i bur osv.).
 • Motiver, der konstant bevæger sig inden for AF-punktet og ikke holdes i ro på grund af kamerarystelser eller sløret motiv.
 • Brug af AF, mens motivet er meget ude af fokus.
 • Blød fokusering opnås med et objektiv med blød fokusering.
 • Der anvendes et special effect-filter.
 • Der vises støj (lysprikker, striber osv.) på skærmen ved AF.

AF-område

Det tilgængelige autofokusområde varierer afhængigt af det anvendte objektiv, format og billedkvalitet, og også af, om du optager 4K- eller 8K-film eller bruger funktioner som f.eks. filmbeskæring eller Film digital IS.