AF-funktion

Du kan vælge den AF-funktion, der passer til optagelsesforholdene eller motivet.

 1. Indstil fokusmetodevælgeren på objektivet til AF.

 2. Vælg [Autofokus: AF-funktion].

 3. Vælg en indstilling.

Bemærk

 • Hvis der ikke opnås fokus, vil AF-punktet blive orange. Med One-Shot AF er det ikke muligt at optage, også selvom udløserknappen trykkes helt ned. Komponér optagelsen igen, og forsøg at fokusere igen. Eller se Optagelsesforhold, der vanskeliggør fokusering.
 • Med Servo AF optager kameraet, også selvom motiverne ikke er i fokus.

One-Shot AF til motiver, der ikke bevæger sig

Denne AF-funktion er velegnet til motiver i stillbilleder. Når du trykker udløserknappen halvt ned, fokuserer kameraet kun en enkelt gang.

 • Når fokus er opnået, vil AF-punktet blive grønt, og bipperen vil afgive en lyd.
 • Fokuseringen forbliver låst, mens du holder udløserknappen halvvejs nede, så du kan komponere billedet igen, før du tager billedet.
 • Få detaljer om den kontinuerlige optagelseshastighed ved kontinuerlig optagelse på Valg af fremføringsmetode.

Bemærk

 • Hvis [Indstilling: Biptone] er indstillet til [Deaktivér], afgiver bipperen ingen lyd, når der opnås fokus.
 • Se Elektronisk MF f. objektiv, når du bruger et objektiv, der understøtter manuel elektronisk fokusering.

Servo AF til motiver i bevægelse

Denne AF-funktion er velegnet til motiver i bevægelse. Kameraet fokuserer hele tiden på motivet, mens du holder udløserknappen halvt nede.

 • Når der opnås fokus, vil AF-punktet blive blåt. Bipperen ikke i gang, når fokus er opnået.
 • Eksponeringen indstilles på det tidspunkt, billedet tages.
 • Få detaljer om den kontinuerlige optagelseshastighed ved kontinuerlig optagelse på Valg af fremføringsmetode.
 • I [Scene Intelligent Auto]-metoden skifter kameraet automatisk til Servo AF som reaktion på motivets bevægelse.

Forholdsregler

 • Afhængigt af det anvendte objektiv, afstanden til motivet og motivets hastighed kan kameraet muligvis ikke opnå korrekt fokus.
 • Hvis der zoomes under kontinuerlig optagelse, kan det forstyrre fokuseringen. Zoom først, og komponer derefter igen, og optag.