Lydoptagelse

Du kan optage film, mens du optager lyd med de indbyggede monomikrofoner eller en ekstern stereomikrofon. Du kan også tilpasse lydoptagelsesniveauet.

Brug [Optagelse: Lydoptagelse] til at indstille lydoptagelsesfunktioner.

Forholdsregler

 • Lyde fra Wi-Fi-betjeninger kan optages med de indbyggede eller eksterne mikrofoner. Det anbefales, at den trådløse kommunikationsfunktion ikke bruges under lydoptagelse.
 • Når der forbindes en ekstern mikrofon eller hovedtelefoner til kameraet, skal du søge for at sætte stikket helt i.
 • Kameraets indbyggede mikrofon kan også optage mekaniske lyde fra objektivet eller lyde fra kamera-/objektivbetjeninger, hvis der udføres AF-funktioner, eller kameraet eller objektivet betjenes under filmoptagelse. I dette tilfælde kan brugen af en ekstern mikrofon reducere disse lyde. Hvis lydene stadig distraherer med en ekstern mikrofon, kan det være mere effektivt at fjerne den eksterne mikrofon fra kameraet og placere den et andet sted end kameraet og objektivet.
 • Du må ikke tilslutte noget andet end en ekstern mikrofon til kameraets eksterne mikrofon IN-stik.
 • Støjreduktion anvendes ikke på lyd, der afspilles gennem hovedtelefoner. Derfor vil den lyd, der optages med filmen, være anderledes.
 • Skift ikke indstillingerne for [Optagelse: Lydoptagelse], når du lytter med hovedtelefoner. Dette kan medføre et pludseligt lydoutput, der kan gøre ondt i ørerne.

Bemærk

 • I [Scene Intelligent Auto (film)]-metoden er de tilgængelige indstillinger for [Optagelse: Lydoptagelse] [Til] eller [Fra]. Indstil til [Til] for at få automatisk justering af optagelsesniveauet.
 • Lyd bliver også outputtet, når kameraet er tilsluttet til tv-apparater via HDMI. Det gælder dog ikke, når [Lydoptagelse] er indstillet til [Deaktivér]. I tilfælde af feedback fra fjernsynets lydudgang skal du flytte kameraeet væk fra fjernsynet eller skrue ned for lydstyrken.
 • Lydstyrkebalancen mellem V/H (venstre/højre) kan ikke justeres.
 • Lyd optages med sampling-frekvens på 48 kHz/16-bit.

Lydoptagelse/Lydoptagelsesniveau

 • Auto

  Lydoptagelsesniveauet justeres automatisk. Autoniveaukontrol træder automatisk i kraft som reaktion på lydniveauet.

 • Manual

  Du kan justere lydoptagelsesniveauet efter behov. Vælg [Opt. niveau], og drej vælgeren Quick Control-vælger 1, mens du kigger på niveaumåleren for at justere lydoptagelsesniveauet. Se på peak hold-indikatoren, og indstil den, så niveaumåleren nogle gange lyser op til højre for mærket “12” (-12 dB), for at få de kraftigste lyde. Hvis den overskrider “0”, vil lyden blive forvrænget.

 • Deaktivér

  Lyd bliver ikke optaget.

Vindfilter

Indstil til [Aktivér] for at reducere vindstøj, når der er vind udendørs. Aktiveres kun, når kameraets indbyggede mikrofon bruges. Når vindfilterfunktionen træder i kraft, vil en del af lave baslyde også blive reduceret.

Dæmpeled

Undertrykker automatisk lydforvrængning forårsaget af høje lyde. Selvom du indstiller [Lydoptagelse] til [Auto] eller [Manual] for optagelse, kan lydforvængning stadig forekomme, hvis der er en høj lyd. I dette tilfælde anbefales det at bruge indstillingen [Aktivér].

 • Mikrofon

  Normalt vil den indbyggede mikrofon optage monolyd.

  En hvilken som helst ekstern mikrofon med et 3,5 mm ministik forbundet til kameraets eksterne mikrofons IN-stik () kan bruges i stedet. Det anbefales at bruge den retningsbestemte stereomikrofon DM-E1 (sælges separat).

 • Hovedtelefoner

  Ved at tilslutte kommercielt tilgængelige hovedtelefoner med et 3,5 mm ministik til hovedtelefonstikket () kan du lytte til lyden, når film optages. Hvis du vil justere lydstyrken i hovedtelefon, skal du trykke på knappen Q (Quick Control), vælge [Hovedtelefonstik] og justere ved at dreje vælgeren Kommandovælger eller Quick Control-vælger 2 eller trykke Multikontrol til venstre eller højre ().

  Du kan også bruge hovedtelefonerne under filmafspilning.