Grundlæggende betjening

Sådan holder du kameraet

 • Visning af skærmen, mens du optager

  Når du optager, kan du vippe skærmen for at justere den. Se Brug af skærmen for at få yderligere oplysninger.

  • (1) Normal vinkel
  • (2) Lav vinkel
  • (3) Høj vinkel
 • Optagelse gennem søgeren

  Hold kameraet stille for at undgå kamerarystelser og opnå skarpe billeder.

  • (1) Vandret optagelse
  • (2) Lodret optagelse

  1. Hold godt fast på kameraet i kameragrebet med højre hånd.
  2. Støt undersiden af objektivet med venstre hånd.
  3. Hvil din højre pegefinger let på udløserknappen.
  4. Hvil armene og albuerne let ind mod overkroppen.
  5. Placér den ene fod lidt foran den anden, så du står godt fast.
  6. Hold kameraet tæt på ansigtet, og se gennem søgeren.

Udløserknap

Udløserknappen har to trin. Du kan trykke udløserknappen halvt ned. Derefter kan du fortsætte med at trykke udløserknappen helt ned.

Tryk halvt ned

Det aktiverer autofokus og systemet med automatisk eksponering, der indstiller lukkertiden og blændeværdien.

Eksponeringsværdien (lukkertid og blændeværdi) vises på skærmen, i søgeren eller på LCD-panelet i ca. 8 sek. (lysmålingstimer/Tidsindstilling 8 sek.).

Tryk helt ned

Dette udløser lukkeren, og der tages et billede.

 • Forebyggelse af kamerarystelse

  Håndholdte kameraers bevægelse under eksponering kaldes kamerarystelser. Det kan forårsage slørede billeder. Bemærk følgende, for at undgå kamerarystelser:

  • Hold kameraet stille som vist i Sådan holder du kameraet.
  • Tryk udløserknappen halvt ned for at autofokusere, og tryk derefter langsomt udløserknappen helt i bund.

Bemærk

 • Kameraet holder stillbilledpause, før der tages et billede, hvis du trykker udløserknappen helt ned uden at trykke den halvt ned først, eller hvis du trykker udløserknappen halvt ned og straks trykker den helt ned.
 • Selv under menuvisning eller afspilning af billeder kan du gå tilbage til optagelsesstandby ved at trykke udløserknappen halvt ned.

Kommandovælger Kommandovælger

 • (1) Når du har trykket på en knap, skal du dreje Kommandovælger-vælgeren.

  Tryk på en knap som f.eks. INDSTILLING eller Multifunktion, og drej derefter vælgeren Kommandovælger.

  Bruges til betjeninger såsom valg af ISO-hastigheden, fremføringsmetoden, AF-funktionen, hvidbalancen og flasheksponeringskompensationen.

  • Bruges til handlinger såsom indstilling af ISO-hastigheden, fremføringsmetoden, AF-funktionen, hvidbalancen og flasheksponeringskompensationen.
 • (2) Drej kun vælgeren Kommandovælger.

  Drej vælgeren Kommandovælger, mens du ser på skærmen, i søgeren eller i LCD-panelet.

  • Brug denne vælger til at indstille lukkertid, blændeværdien osv.

Bemærk

 • Betjeningerne i (1) kan udføres, også når kontroller låses med multifunktionslåsen ().

Quick Control-vælger 1 Quick Control-vælger 1

 • (1) Når du har trykket på en knap, skal du dreje Quick Control-vælger 1-vælgeren.

  Tryk på en knap som f.eks. INDSTILLING eller Multifunktion, og drej derefter vælgeren Quick Control-vælger 1.

  Bruges til betjeninger såsom valg af ISO-hastigheden, fremføringsmetoden, AF-funktionen, hvidbalancen og flasheksponeringskompensationen.

  • Bruges til betjeninger såsom valg af ISO-hastigheden, fremføringsmetoden, AF-funktionen, hvidbalancen og flasheksponeringskompensationen.
 • (2) Drej kun vælgeren Quick Control-vælger 1.

  Drej vælgeren Quick Control-vælger 1, mens du ser på skærmen, i søgeren eller i LCD-panelet.

  • Bruges til betjeninger såsom indstilling af eksponeringskompensationenen og indstillingen af blændeværdien for manuelle eksponeringer.

Bemærk

 • Betjeningerne i (1) kan udføres, også når kontroller låses med multifunktionslåsen ().

Quick Control-vælger 2 Quick Control-vælger 2

 • (1) Når du har trykket på en knap, skal du dreje Quick Control-vælger 2-vælgeren.

  Tryk på en knap som f.eks. MENU, og drej derefter vælgeren Quick Control-vælger 2.

  Bruges til betjeninger såsom valg af ISO-hastigheden, fremføringsmetoden, AF-funktionen, hvidbalancen og flasheksponeringskompensationen.

  • Bruges til betjeninger såsom skift mellem hovedfaner på menuskærmen.
 • (2) Drej kun vælgeren Quick Control-vælger 2.

  Drej vælgeren Quick Control-vælger 2, mens du ser på skærmen, i søgeren eller i LCD-panelet.

  • Bruges til betjeninger såsom indstilling af ISO-hastighed.

Bemærk

 • Betjeningerne i (1) kan udføres, også når kontroller låses med multifunktionslåsen ().

Multikontrol Multikontrol

Multikontrol er en tast med otte retninger med midterknap. Hvis du vil bruge den, skal du trykke let på den med spidsen af tommelfingeren.

 • Den bruges til betjeninger såsom hvidbalancekorrektion, bevægelse af AF-punkt/forstørrelsesramme under optagelse af stillbilleder eller filmoptagelse, bevægelse af forstørrelsesramme under afspilning eller Quick Control-indstillinger.
 • Kan også bruges til at vælge og indstille menupunkter.

INDSTILLING-knap

Du kan indstille optagelsesmetode.

 • Tryk på knappen INDSTILLING, og drej vælgeren Kommandovælger for at vælge optagelsesmetoden.
 • Du kan skifte mellem optagelse af stillbilleder og optagelse af film ved at trykke på knappen INDSTILLING og derefter knappen INFO.

Multifunktion: Multifunktionsknap

Ved at trykke på knappen Multifunktion og dreje vælgeren Quick Control-vælger 1 kan du indstille ISO-hastigheden (), fremføringsmetoden (), AF-funktionen (), hvidbalancen () og flasheksponeringskompensationen ().

Hvis du vil vælge AF-området eller AF-metoden, skal du trykke på AF-punktvalg-knappen (Tidsindstilling 6 sek.) og derefter trykke på Multifunktion-knappen.

AF-start: AF-startknap

Svarer til at trykke udløserknappen halvt ned (undtagen i [Scene Intelligent Auto]-metoden).

Multifunktionslås: Multifunktionslåseknap

Med [Brugerdefinerede funktioner: Multifunktionslås] konfigureret () kan du trykke på knappen Multifunktionslås for at forhindre, at indstillinger ændres, fordi der ved et uheld trykkes på kommandovælgeren, Quick Control-vælgerne, kontrolringen eller touchscreenen. Tryk på knappen Multifunktionslås igen for at låse kontrollerne op.

Belysning af LCD-panel Knap til skift af oplysninger/belysning på LCD-panel

 • Hvert tryk på knappen Belysning af LCD-panel, ændrer oplysningerne på LCD-panelet.
 • Få lys på LCD-panelet ved at holde knappen Belysning af LCD-panel nede (Tidsindstilling 6 sek.).
 • Få adgang til indstillingen [Skærmlysstyrke] ved at trykke på knappen Belysning af LCD-panel på afspilningsskærmen.

Kontrolring Kontrolring

Eksponeringskompensationen kan som standard indstilles ved at dreje kontrolringen på RF-objektiver eller objektivadaptere, samtidigt med at udløserknappen trykkes halvt ned i metoden [Fleksibelt prioriteret AE], [Program AE], [Lukkerprioritet], [Blændeprioriteret AE] eller [Manuel eksponering]. Ellers kan du tildele en anden funktion til kontrolringen ved at tilpasse betjeninger i [Brugerdefinerede funktioner: Brugertilpas vælgere] ().

INFO: Info-knap

Hvert tryk på knappen INFO ændrer de oplysninger, der vises.

Følgende eksempelskærme er til stillbilleder.