Begrænsning af flashaffyring pga. høj temperatur

Gentaget brug af kontinuerlig flash eller ledelysflash med korte intervaller kan øge temperaturen på flashhovedet, batteriet og området i nærheden af batterirummet.

Ved gentagende flashaffyring øges affyringsintervallet gradvist for området op til ca. 4 sek. for at undgå nedslidning eller beskadigelse af flashhovedet pga. overophedning. Hvis du fortsætter med at affyre flashen i denne tilstand, bliver afsenderflashaffyringen automatisk begrænset.

Bemærk, at når flashaffyring er begrænset, vises et advarselsikon for forøget temperatur, og flashfotografering affyringsinterval bliver automatisk indstillet til ca. 10 eller 45 sek. (henholdsvis niveau 1 og niveau 2).

Advarsel om forøget temperatur

På hvert enkelt af de to niveauer vises forskellige advarselsikoner, efterhånden som den indvendige temperatur stiger. Hvis du fortsætter med at affyre efter niveau 1 er nået, ændres tilstanden til niveau 2.

Visning/Biptone Niveau 1
(Affyringsinterval: Ca. 10 sek.)
Niveau 2
(Affyringsinterval: Ca. 45 sek.)
Ikon Temperaturstigning (begrænsning af flashaffyring) niveau 1 Temperaturstigning (begrænsning af flashaffyring) niveau 2
LCD-panelbelysning Tændt Blinker

Kontinuerligt antal flashaffyringer og hviletid

Følgende tabel viser antallet af estimerede antal flashaffyringer, indtil advarslen for niveau 1 vises, samt den estimerede hviletid, som er påkrævet, indtil der kan udføres normal flashfotografering.

Funktion Estimerede antal flashaffyringer
Indtil niveau 1-advarsel
Resterende estimeret, påkrævet tid
Flashdækning
14 mm*1, 24 mm–28 mm 35 mm 50 mm–105 mm
Kontinuerligt, ved fuld output () 32 gange eller flere 47 gange eller flere 55 gange eller flere Mindst 35 min.
Ledelys ()

Som mål i manuel flashmetode i henhold til Canons teststandarder.

Ved brug af nye AA/LR6-alkalinebatterier

1: Ved brug af vidvinkelpanelet

Forsigtig

 • Rør ikke ved flashhovedet, batteriet eller området i nærheden af batterirummet efter kontinuerlig flashaffyring.

  Efter gentaget brug af kontinuerlig flash eller ledelys med korte intervaller må du ikke røre flashhovedet, batteriet eller området i nærheden af batterirummet. Flashhovedet, batteriet og området i nærheden af batterirummet bliver varme, og hvilket kan give risiko for forbrænding.

Forsigtig

 • Undlad at åbne eller lukke batterirummets dæksel, mens flashaffyring er begrænset. Dette vil annullere begrænsning af flashaffyring, hvilket kan være meget farligt.
 • Affyringsintervallet bliver længere, efterhånden som flashhovederne bliver varmere, også hvis der ikke vises en advarsel på niveau 1.
 • Når niveau 1 vises, skal du stoppe med at bruge Speedliten i mindst 35 min.
 • Selvom du stopper flashudladning, efter at en niveau 1-advarsel vises, kan en niveau 2-advarsel stadig blive vist.
 • Flashfotografering i flashmetoden ETTL eller ved høje temperaturer kan begrænse antallet af flashaffyringer hurtigere end angivet i tabellen.
 • Se mere om forholdsregler i forbindelse med antal flashaffyringer under Introduktion og grundlæggende betjening og Ledelys.
 • I sjældne tilfælde kan miljøfaktorer, som f.eks. forøget temperatur forhindre affyring.
 • Der vises ingen advarsel ved hjælp af oplysning af LCD-panelet, når C.Fn-22 er indstillet til [1] (), heller ikke når flashhovedet bliver varmt.