Introduktion og grundlæggende betjening

I dette kapitel beskrives forberedelserne, før du påbegynder flashfotografering, og de grundlæggende optagelsesbetjeninger.

Forsigtig

  • Forholdsregler for kontinuerlig flashaffyring

  • Undlad at affyre flashen med fuldt output mere end ca. 32 gange for ikke at nedslide eller beskadige flashhovedet pga. overophedning. Når der er blevet affyret kontinuerligt med fuldt output dette antal gange, skal du stoppe med at bruge Speedliten i mindst 35 min.
  • Når der har være affyret kontinuerligt med fuldt output dette antal gange, kan yderligere kontinuerlig affyring med korte intervaller aktivere en sikkerhedsfunktioner, som begrænser affyring. Med begrænset affyringsinterval på niveau 1 indstilles affyringsintervallet automatisk til ca. 10 sek. I så fald skal du lade Speedlite hvile i mindst 35 min.
  • Se flere oplysninger under Begrænsning af flashaffyring pga. høj temperatur.