Montering og aftagning af Speedlite

 1. Monter Speedliten.

  • Fjern dæksel til kamerasko og monteringsfodens dæksel på Speedliten.
  • Sæt forsigtigt Speedliten i, og sørg for, at monteringsfoden på Speedliten flugter kameraets multifunktionssko.
  • Sæt Speedlitens monteringsfod helt ind i hot shoe.
 2. Fastgør Speedlite.

  • Skub monteringsfodens låseknap mod højre.
  • Låsearmen låser, når den klikker på plads.
 3. Afmonter Speedlite.

  • Tryk udløserknappen ind og skub samtidigt låsearmen mod venstre og fjern Speedliten.

Forsigtig

 • Sørg for at slukke Speedlite, før den påmonteres eller aftages.
 • Må ikke sættes på kameraer uden multifunktionssko. Hvis den tvinges på kameraet, kan det resultere i skader.
 • Undgå af hårde genstande berører kontakterne. Dette kan beskadige kameraet.
 • Rør ikke ved kontakter med dine fingre. Dette kan medføre korrosion. Korroderede kontakter kan medføre fejlfunktioner.
 • Blæs eventuelle fremmedlegemer af kontakterne med en kommercielt tilgængelig blæser eller lignende værktøj.
 • Lad kontakterne tørre, inden de bruges, hvis de bliver våde.