Manuel flash/multiflash indstillet i modtagerenheden

Du kan betjene modtagerenheden direkte, hvis du manuelt vil indstille den manuelle flash eller stroboskopiske flash. Denne funktion kaldes “individuel modtager”. Det er nyttigt, hvis du anvender Speedlite Transmitter ST-E2 (ekstraudstyr) til at bruge trådløs manuel flash eller stroboskopisk flash.

 1. Vælg Indstilling af trådløs optagelse/Linked Shooting med joysticket.

 2. Indstil den individuelle modtager.

  • Tryk joysticket op, ned, til venstre eller højre, eller drej Vælg drejeknap, og vælg Trådløs optisk transmissionINDIVIDUEL MODTAGER, og tryk derefter joysticket lodret.
  • INDIVIDUEL MODTAGER vises på LCD-panelet.
 3. Angiv flashmetoden.

  • Vælg METODE med joysticket.
  • Skub joysticket til venstre eller højre, eller drej Vælg drejeknap for at vælge M eller MULTI, og skub derefter joysticket lodret.

Manuel flash

Indstil det manuelle flashoutput. Se “Manuel flash” for at få oplysninger om indstillingsproceduren.

Stroboskopisk flash

Angiv indstillingerne for stroboskopisk flash. Se “Stroboskopisk flash” for at få oplysninger om indstillingsproceduren.

Forsigtig

 • Flashfrekvensen ved brug af stroboskopisk flash under trådløs optagelse med optisk transmission kan indstilles fra 1 Hz til 199 Hz (indstillingerne fra 250 Hz til 500 Hz er ikke tilgængelige).

Bemærk

 • En modtagerenhed, der er indstillet som en individuel modtager, kan ikke blive underlagt flashmetodekontrol fra afsenderenheden. Hver modtagerenhed affyres i den flashmetode, der var indstillet af den individuelle modtager.