Funkce okna Remote Live View window (Okno dálkového živého náhledu): Záložka Live View (Živý náhled)

 1. (1)Zobrazí nastavení kreativního filtru*1
 2. (2)Zobrazení úrovně teploty / upozornění na teplotu*2
 3. (3)Ikona probíhajícího záznamu filmu
 4. (4)Doba záznamu
 5. (5)Elektronická závěrka aktivní*3
 6. (6)Zobrazí nastavení HDR PQ ()
 7. (7)Rámeček zvětšení
 8. (8)Body AF
 9. (9)Indikuje probíhající záznam filmu
 10. (10)Simulace expozice
 11. (11)Vzdálenost snímání / ohnisková vzdálenost*4
 12. (12)Metoda komprese filmu
 13. (13)Snímková frekvence
 14. (14)Velikost záznamu filmu
 15. (15)Spouští/ukončuje záznam filmu
 16. (16)Zobrazení vzdálenosti ostření*5
 17. (17)Tlačítko Motorový zoom () pro EOS 90D, 80D, 77D, 850D, 800D, 250Dnebo 200D
 18. (18)Tlačítko View Assist (Pomocné zobrazení)*6
 1. (19)Zobrazení/skrytí elektronického horizontu ()
 2. (20)Tlačítko Auto rotation (Automatické otáčení)*7
 3. (21)Otočí snímek*8
 4. (22)Ovládací prvky 2
 5. (23)Nastavuje teplotu barvy
 6. (24)Ovládací prvky 1
 7. (25)Vybírá vyvážení bílé ()
 8. (26)Vyvážení bílé kapátkem
 9. (27)Režim AF ()
 10. (28)Pohon objektivu ()
 11. (29)Kontroluje hloubku ostrosti ()
 12. (30)Zobrazení nastavení Canon Log*6
 13. (31)Nastavení úrovně záznamu ()
 14. (32)Zobrazí/skryje ovládací prvky 1
 15. (33)Zobrazení histogramu
 16. (34)Zavře okno
 17. (35)Zvětšení zobrazení*9
 18. (36)Zobrazí/skryje rámeček zvětšení
 19. (37)Nastavuje poměr stran ()
 20. (38)Zobrazí/skryje body AF
 • 1: Zobrazuje se pouze tehdy, když je připojen model EOS 90D, 80D, 77D, 760D, 850D, 800D, 250D, 200D, 750D, M6 Mark II, M200, M50 Mark II nebo M50 a ve fotoaparátu je nastaven kreativní filtr.
 • 2: U fotoaparátů EOS R7R10 zde může být zobrazena ikona úrovně teploty. U ostatních modelů tu může být zobrazena ikona upozornění na teplotu.
 • 3: Zobrazuje se, když je připojen fotoaparát EOS R3, R5, R5 C, R6, R7 nebo R10 a položka [Shutter mode/Režim závěrky] je nastaven na [Electronic/Elektronický].
 • 4: Zobrazuje se, když je připojen EOS R3.
 • 5: Zobrazuje se, když je připojen EOS R3. [ON(m)] označuje zobrazení v metrech a [ON(ft)] ve stopách.
 • 6: Zobrazuje se pouze tehdy, když je připojen model EOS-1D X Mark III, 1D C, R3, R5, R6, R7 nebo R/Ra a ve fotoaparátu je nastaven protokol Canon nebo Canon Log 3, nebo pro EOS R, když je nastaveno 8 bitů.
  Dodatečně, [Přepnout zobrazení View Assist (Pomocné zobrazení)] nebo [Přepnout zobrazení View Assist 2 (Pomocné zobrazení 2)] se zobrazí po připojení k EOS-1D X Mark III, R3, R5, R5 C, R6, R7 nebo R10, když je na fotoaparátu nastaveno HDR PQ ().
 • 7: Je-li nastaveno automatické otáčení, otočí se automaticky také zobrazení okna [Remote Live View window/Okno dálkového živého náhledu], aby odpovídalo natočení fotoaparátu, pokud program EU zjistí, že je fotoaparát držen ve svislé poloze.
 • 8: Pokud je tlačítko [Automatické otáčení] nastaveno na možnost ON (ZAPNUTO), nelze použít tlačítka [Otočit proti směru hodinových ručiček] [Otočit po směru hodinových ručiček] k otáčení snímků.
 • 9: Dostupné zvětšení zobrazení se liší v závislosti na připojeném fotoaparátu.