Přenos snímků do počítače

Přenesené snímky se ukládají do počítače do složky [Pictures/Obrázky] (Windows) nebo [Pictures/Obrázky] (macOS) podle data pořízení. Po přenosu se automaticky spustí program Digital Photo Professional 4 (DPP), pokud je nainstalován, a zobrazí přenesené snímky.

Upozornění

 • Přenos filmů trvá déle kvůli větší velikosti souboru.

Poznámka

 • Aplikaci, která se spustí po přenosu snímku, lze změnit na záložce [Linked Software/Propojený software] v předvolbách ().
 • Na záložce [Destination Folder/Cílová složka] v předvolbách () můžete změnit cíl pro snímky přenášené automaticky nebo pro vybrané snímky při dálkovém snímání.
 • Program Digital Photo Professional 4 si můžete stáhnout z webu společnosti Canon.

Hromadný přenos snímků

 1. Klikněte na položku [Download images to computer/Stáhnout snímky do počítače].

 2. Klepněte na [Settings/Nastavení].

 3. Vyberte podmínku pro přenos snímků a klikněte na tlačítko [OK].

 4. Klikněte na [Start automatic download/Zahájit automatické stahování].

  Hlavní okno programu DPP

  • Podrobnosti o používání programu DPP naleznete v návodu k použití programu Digital Photo Professional 4.

Přenos vybraných snímků

 1. Klikněte na položku [Select and download/Vybrat a stáhnout].

 2. Vyberte snímky v okně prohlížení.

  Okno prohlížení

  • Zaškrtněte políčko u snímků k přenosu.
  • Můžete také vybrat více snímků myší.

  Poznámka

  • Klikněte na [Seřadit], chcete-li změnit pořadí řazení miniatur.
  • Klikněte na [Vybrat podmínku], chcete-li filtrovat snímky podle různých podmínek, abyste mohli vybrat snímky k přenosu.
  • Klikněte na [Informace] a vyberte informace zobrazené na miniaturách. Výběrem možnosti [Date/time/Datum/čas] se zobrazí datum a čas vytvoření souboru.
  • Klikněte na [Invertovat], chcete-li změnit stav výběru mezi vybraným a vymazaným.
  • Klikněte na [Pouze vybrané], chcete-li zobrazit pouze vybrané snímky.
  • Klikněte na [Datový filtr], chcete-li filtrovat snímky podle data vytvoření souboru.
  • Klikněte na [Zobrazení v seznamu], chcete-li přepnout do zobrazení seznamu.
   Klikněte na [Zobrazení miniatur], chcete-li se vrátit do zobrazení miniatur.
  • V zobrazení seznamu kliknutím na položku záhlaví seřadíte miniatury podle této položky. Řazení pomocí možnosti [Folder/Složka] je ekvivalentní k řazení pomocí [Seřadit] v zobrazení miniatur.
 3. Klikněte na [Download/Stáhnout].

 4. Nastavte cíl a poté klikněte na [OK].

  Dialogové okno Download image (Stáhnout snímek)

  1. Zobrazuje cílové umístění v počítači
  2. Nastavte cíl
  • Zobrazí se dialogové okno [Save File/Uložit soubor] a program EU zahájí přenos snímků do počítače.
  • Přenesené snímky se zobrazí v okně [Quick Preview/Rychlý náhled].

   Okno Quick Preview (Rychlý náhled)

  • Umožňuje rychlé prohlížení snímků při jejich přenosu. Velikost okna můžete změnit podle potřeby.
  • Chcete-li přejít do hlavního okna, klikněte v okně prohlížení na tlačítko [Main Window/Hlavní okno].

Poznámka

 • Karty, ze kterých jsou snímky přenášeny, lze inicializovat kliknutím na tlačítko [Format/Formát] v okně prohlížení (kromě modelu EOS R5 C).
 • V kroku 2 lze najednou vybrat více snímků, které jsou za sebou. Kliknutím na první snímek k přenesení a podržením klávesy Shift, když klikněte na poslední snímek, se zobrazí ikona ([Tlačítko zatržítka 2]).
  Klikněte na [Tlačítko zatržítka 1] a vyberte všechny snímky, které jste označili.
 • Podrobnosti o okně prohlížení naleznete v kapitole Funkce v okně Viewer (v okně Prohlížení).
 • V prostředích HDR se snímky pořízené s nastavením HDR PQ ve fotoaparátu zobrazují také jako 10bitové snímky HDR PQ v okně [Quick Preview/Rychlý náhled] (Windows). Podrobnosti o prostředích HDR naleznete v kapitole HDR PQ Settings (Nastavení HDR PQ).