Funkce v okně Viewer (v okně Prohlížení)

 1. (1)Ikona ochrany
 2. (2)Zobrazení informací*1
 3. (3)Zobrazení v seznamu
 4. (4)Zobrazení miniatur
 5. (5)Umožňuje přepnout záznamové médium
 6. (6)Hierarchie složek na záznamovém médiu
 7. (7)Ikona hodnocení*2
 8. (8)Ikona HDR PQ Ikona HDR PQ
 9. (9)Ikona braketingu Ikona braketingu
 10. (10)Ikona braketingu ostřeníIkona braketingu ostření ()
 11. (11)Zaškrtnutí ()
 12. (12)Ikona videaIkona režimu filmu
 13. (13)Doba záznamu
 14. (14)Přenese vybrané snímky do počítače
 15. (15)Odstraní vybrané snímky
 1. (16)Zobrazení informací*1
 2. (17)Datový filtr
 3. (18)Změní pořadí miniatur
 4. (19)Vybírá podmínky snímku
 5. (20)Invertuje výběr
 6. (21)Omezí zobrazení na vybrané snímky
 7. (22)Ikona záznamu zvuku
 8. (23)Ikona pro přenesené snímky
 9. (24)Ikona fotografie Ikona JPEG_HIFE_RAW
 10. (25)Ikona snímku Dual Pixel RAW
 11. (26)Zobrazovaná velikost snímku
 12. (27)Ukončí program EU
 13. (28)Zobrazí hlavní okno
 14. (29)Zobrazí okno [Preferences/Předvolby]
 • 1: Pro zobrazení lze vybrat následující informace.
  [Date/Time/Datum/čas] [Shooting information/Informace o snímku] [Size/Velikost]
  Pozor, nastavení [Date/time/Datum/čas] je datum vytvoření souboru.
 • 2: Zobrazí hodnocení nastavená ve fotoaparátu nebo v programu Digital Photo Professional verze 3.9 nebo novější. Pozor, hodnocení [Reject/Odmítnout] se nezobrazí. Hodnocení nelze v programu EU nastavit.