Vkládání/vyjímání karet

Upozornění

 • Použití jiných paměťových karet než microSD / microSDHC / microSDXC není podporováno.

Poznámka

 • Počet dostupných snímků se liší v závislosti na volném prostoru na kartě.
 • Pokud kryt slotu pro kartu/konektor odpadne, nasaďte jej znovu níže vyobrazeným způsobem.

Vložení

 1. Otevřete kryt.

  • Po otevření krytu slotu pro kartu/konektor vyklopte kryt doprava.
 2. Vložte kartu.

  • Vložte kartu štítkem směrem k sobě. Nesprávné vložení karet může poškodit fotoaparát.
 3. Zavřete kryt.

Vyjmutí

 1. Otevřete kryt.

  • Vypněte fotoaparát ().
  • Poté, co se ujistíte, že kontrolka nesvítí, otevřete kryt a vyklopte jej doprava.
 2. Vyjměte kartu.

  • Zatlačením kartu povysuňte.
  • Vytáhněte kartu rovně ze slotu a zavřete kryt.

Upozornění

 • Svítící kontrolka indikuje, že fotoaparát zapisuje na kartu, čte z ní, maže z ní nebo přenáší data na kartu. V tuto chvíli neotevírejte kryt slotu pro kartu/konektor. Abyste zabránili poškození obrazových dat a poškození karet nebo fotoaparátu, nikdy neprovádějte následující, pokud svítí kontrolka.

  • Vyjmutí karty
  • Otřesy nebo údery fotoaparátem
 • Pokud se v hledáčku zobrazí chybová zpráva týkající se karty, vyjměte a znovu vložte kartu. Pokud chyba přetrvává, použijte jinou kartu.

  Pokud můžete přenést snímky z karty do počítače, přeneste všechny snímky a poté kartu naformátujte pomocí fotoaparátu (). Karta se poté může vrátit do normálního stavu.